halsojobb.se

-->

Vi söker en biträdande överläkare/överläkare till Öron Näsa Hals mottagning och dagkirurgi

Ort
Kategorier
Utgår

2020-02-21

Ansök nu

Vi söker en biträdande överläkare/överläkare till Öron Näsa Hals mottagning och dagkirurgi

Kom och var med i utvecklingen av framtidens ÖNH sjukvård!

ÖNH Karolinska öppnar en ny enhet på Danderyd den 2 mars 2020. Enheten kommer att bedriva mottagning, dagkirurgi och polikliniska operationer inom basal och specialiserad ÖNH. Vårt uppdrag är cirka 15 000 besök per år fördelat på mottagning och dagkirurgi. Vi bygger framtidens vårdenhet med ett starkt patient- och teamfokus.

Verksamheten kommer ha stort fokus på utbildning av olika professioner inom ÖNH, samt bedriva forskning.

Vi söker Dig som vill vara med från start.

Om tjänsten
Du kommer att arbeta som biträdande överläkare/överläkare på Karolinskas utbildningsenhet ÖNH Danderyd. Dina arbetsuppgifter blir, förutom egen mottagning och dagkirurgiska operationer, att handleda ST-läkare i öppenvård och kirurgi samt randande distriktsläkare i öppenvårds-ÖNH. Din huvudplacering är på Danderyd men du förväntas ta del i ÖNH Karolinskas allmänna uppdrag, samt jourtjänstgöring enligt kompetensnivå.

Du arbetar i det tvärprofessionella teamet där fokus är att erbjuda våra patienter en högkvalitativ vård i ett effektivt flöde, och samtidigt trygga framtidens ÖNH-kompetens genom en högklassig utbildning. Du arbetar dagligen nära operativt ansvarig läkare samt övriga medarbetare på enheten.

Du förväntas se helheten i patientens väg genom vården och verka för en utmärkt lärandemiljö med ett tvärprofessionellt synsätt.

Enheten kommer även ha en omfattande forskningsaktivitet där alla medarbetare förväntas bidra.

Vi söker Dig som

 • Har stor erfarenhet av snabba flöden inom basal ÖNH och gärna arbetat inom vårdval
 • Ser möjligheter i tvärprofessionellt team och har förmåga att se helheten
 • Har ett gediget utbildningsintresse och dokumenterad handledarutbildning
 • Är forskningsaktiv
 • Har lätt för att samverka med andra och förstå vikten av samverkan ”över gränser
   
  Kvalifikationer
 • Specialistläkare i ÖNH med minst 3 års erfarenhet efter uppnådd specialistkompetens
 • Handledarutbildning.
 • Gedigen klinisk kunskap, avseende mottagning och basal ÖNH i snabba flöden
 • Forskningsaktivitet  - disputation meriterande men inget krav

Varmt välkommen med din ansökan!


Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

 • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
 • Bevis om specialistkompetens  
 • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
 • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
 • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

Tema Akut och reparativ medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron-näsa-hals och hörsel och balans, samt Transplantation), två omvårdnadsområden (Solna respektive Huddinge) samt en vårdadministrativ enhet. Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicinska och omvårdnads ämnen och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten. Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Vi söker en biträdande överläkare/överläkare till Öron Näsa Hals mottagning och dagkirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset