halsojobb.se

Omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen, avdelning kvalitet och utveckling

Vill du vara med och utveckla kvalitetsarbetet i omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen i Uppsala kommun? Har du erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete kanske du är den vi söker!

Känner du också igen dig i vår värdegrund; arbeta tillsammans, välkomna nyskapande och göra skillnad, erbjuder vi dig ett utmanande och roligt uppdrag.

Kvalitetsenheten ansvarar för att utveckla och förvalta omsorgsförvaltningens och äldreförvaltningens kvalitetsledningssystem. Enhetens uppdrag är att leda, stödja och samordna förvaltningarnas arbete med systematisk kvalitetsutveckling, inom bland annat processer, ständiga förbättringar, innovation, kompetensutveckling och digitalisering. Målet är en hållbar verksamhet med hög kvalitet och effektivitet som möter medborgarnas förväntningar och behov. Ledningssystemet underlättar och stödjer verksamhetens arbete för en hög och långsiktigt hållbar kvalitet.

Enheten är organiserad under avdelningen för kvalitet och utveckling på omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen, och som verksamhetsutvecklare rapporterar du till enhetschefen.

Ditt uppdrag
Målet för allt kvalitetsarbete är att underlätta för chefer och medarbetare att göra rätt saker med hög kvalitet för att kunna möta brukarnas behov och förutsättningar.

Kvalitetsarbetet är högt prioriterat inom omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen. Som verksamhetsutvecklare samarbetar du med förvaltningarnas verksamheter för att stärka deras kvalitets- och utvecklingsarbete. En del av uppdraget innebär också att ansvara för kvalitetsfrågor och rutiner gällande miljöområdet inom förvaltningarna. Du har stort utrymme i ditt uppdrag, utifrån kvalitetsenhetens mål och uppdrag, det egna ansvarsområdet och verksamhetens behov. Arbetet innebär stor självständighet, där du ansvarar för att leda, planera, genomföra och följa upp uppgifter och projekt inom ditt ansvarsområde.

Vi arbetar teambaserat och hjälper varandra att nå resultat inom kvalitetsutvecklingen. Därför kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella som exempelvis framtagande och revidering av processer. Allt arbete sker i nära samarbete med framför allt chefer och medarbetare i förvaltningen, samt stödfunktioner så som HR-ansvariga, jurister, strateger, kommunikatörer, ekonomer med flera.

Din bakgrund
För att lyckas i uppdraget behöver du ha erfarenhet av kvalitetsarbete och av att arbeta med kvalitetsledningssystem, exempelvis ISO eller motsvarande. Det är en fördel om du har denna erfarenhet från omsorgs- och vårdområdet. Vi värdesätter också om du har erfarenhet av kvalificerat utrednings- och utvecklingsarbete, erfarenhet av att leda projekt, samt erfarenhet av kvalitetsfrågor gällande miljöområdet. Du har en högskoleexamen inom ett område som är relevant för uppdraget.

Att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift ser vi som en förutsättning för uppdraget.

Din förmåga att tänka och agera utifrån ett helhetsperspektiv är god, och du har en analytisk förmåga som gör att du kan se sammanhang och lösa komplexa frågor och utmaningar. Du samarbetar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn och samlad i pressade situationer, och har förmåga att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Christina Gustafsson, avdelningschef, 018-727 64 19, eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83.

Fackliga företrädare:
SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 24 33
Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 072-210 72 95
Fysioterapeuterna, Ellen Pernler, 018-727 69 56
Sveriges arbetsterapeuter, Anna Näslund, 018-727 69 93
Ledarnas chefsservice, 0200-87 11 11
Kommunal, 010-442 88 16

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till omsorgsförvaltningen. Tillsammans med oss jobbar du för att personer med olika former av funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det handlar om LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för dessa personer och grupper. I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att utreda enskilda behov, men också verksamhetsuppföljning och långsiktig planering. Här finns tre uppdrag: systemledning, myndighetsutövning och ansvar för kommunens egenregi inom området.

Välkommen till äldreförvaltningen. Vårt mål är att se till att äldreomsorgens tjänster håller en hög kvalitet och att äldre får den vård de behöver. I vårt uppdrag ingår att samhällsplanera och upphandla tjänster. Tillsammans med oss kan du också jobba med förebyggande och öppna insatser, inom hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och på vård- och omsorgsboenden. Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Verksamhetsutvecklare till omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen

Företag Uppsala kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2020-03-01

Ansök nu

Dela detta jobb