halsojobb.se

-->

Verksamhetschef till Medicinsk enhet Intensivvård och Thoraxoperation Huddinge och Solna

Ort
Kategorier
Utgår

2020-03-10

Ansök nu

Verksamhetschef till Medicinsk enhet Intensivvård och Thoraxoperation Huddinge och Solna

Välkommen till oss!

Vi erbjuder en bred och central ledarroll inom ett av Skandinaviens största universitetssjukhus. Som verksamhetschef kommer du att ha stort ansvar för att forma framtidens vård, forskning och utbildning inom Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI).

Funktion PMI är Karolinska Universitetssjukhusets samlade organisation för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård och intensivvård för vuxna samt högspecialiserad smärtvård. Genom högkvalitativ och innovativ vård i nära samverkan med sjukhusets övriga verksamheter och som kopplats till välintegrerade resurser för experimentell och klinisk forskning samt utbildning tillsammans med Karolinska Institutet, bidrar PMI med högspecialiserad kompetens och avancerad metodik och säker behandling för dagens och morgondagens patienter.

Här blir du en viktig del av en internationellt och nationellt ledande verksamhet i ständig utveckling.

Medicinsk enhet Intensivvård och Thoraxoperation Huddinge och Solna är en verksamhet med drygt 500 kompetenta och engagerade medarbetare. Enheten ansvarar för högspecialiserad intensivvård och smärtvård för vuxna inom stora delar av Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsområden i Solna och Huddinge, däribland transplantation, trauma, neurokirurgi och neurologi, sepsis, infektioner samt högspecialiserad hematologi. I verksamheten ingår anestesi- och operation- och intensivvård inom thoraxkirurgi samt anestesi vid interventionella procedurer. Denna del av verksamheten är nära integrerad med kardiologi, thoraxkirurgi och kärlkirurgi och bedrivs multidisciplinärt inom såväl Huddinge som Solna. Enheten ansvarar även för hyperbar syrgasbehandling i särskilda lokaler.

Vid enheten bedrivs nationellt och internationellt ledande forskning och utveckling inom multidisciplinär intensivvård med inriktning mot traumavård, sepsis, metabolism, njursvikt och inom utvecklandet av innovativa behandlingsmetoder i samband med avancerad klaffsjukdom och hjärtsvikt. Enheten har etablerat en särskild enhet för långtidsuppföljning efter kritisk sjukdom. En mycket stora andel av den verksamhetsförlagda utbildningen i intensivvård inom Region Stockholm sker vid enheten och här bedrivs även subspecialiseringsprogram inom intensivvård för läkare och sjuksköterskor. Forskning och utbildning sker i nära samarbete med motsvarande verksamheter vid Karolinska institutet och andra högskolor.

Om tjänsten

Som verksamhetschef har du ansvar för den personal, de lokaler, den utrustning och den budget som av berörd funktionschef pekats ut ska ingå i den enskilde verksamhetschefens verksamhet. Du ansvarar för universitetssjukvårdsuppdraget vilket innebär samlat ansvar för vård, forskning och utbildning inom perioperativ medicin och intensivvård, vilket även förutsätter samverkan med berörda delar av Karolinska Institutet och övriga högskolor. Du ansvarar för den löpande verksamheten och ska bevaka att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav. Du ansvarar även för verksamhetens budget och resultat.

Du rapporterar till Funktionschef för PMI, som i sin tur rapporterar till Sjukhusdirektör. Du är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som externt.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker
Vi söker dig som har mycket god akademisk kompetens och erfarenhet av forskning och undervisning. Företrädesvis är du disputerad. Du har bred och gedigen klinisk erfarenhet och är beredd att vara kliniskt aktiv. Du har tidigare varit verksam som ledare i en stor och komplex organisation och har erfarenhet av att verka i nationella sammanhang inom, för rollen, relevanta områden.

För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara en handlingskraftig och kommunikativ ledare med förmåga att se helheten, och ha förmåga organisera ditt arbete enligt tydliga processer. Ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Du förväntas därtill vara ett föredöme, visa personlig omtanke samt motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

Varmt välkommen att söka! 

Ansökan 

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

  1. Personligt brev
  2. CV
  3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)
  4. Betyg och intyg:
  • Bevis om specialistkompetens (i förekommande fall) 
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall) 
  • Bevis om docentur (i förekommande fall) 
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Verksamhetschef till Medicinsk enhet Intensivvård och Thoraxoperation Huddinge och Solna

Karolinska Universitetssjukhuset