halsojobb.se

Studentmedarbetare till avdelningen Vuxna

Ort
Kategorier
Utgår

2020-11-08

Ansök nu

Studentmedarbetare till avdelningen Vuxna

Sista ansökningsdatum: 2020-11-08
Referensnummer: 5762

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Dela annonsen via sociala medier:

   

Kontaktperson:

Rebecca Löfstrand, Kontaktperson Studentmedarbetare, 013- 26 32 84, rebecca.lofstrand@linkoping.se

Eva Elb, Enhetschef mottagning, 013-29 46 25, eva.elb@linkoping.se

Fedja Serhatlic, Enhetschef boende, 013-20 61 90, fedja.serhatlic@linkoping.se

 

Ansök här! För dig med skyddad identitet

 

Om arbetsplatsen

På Social- och omsorgsförvaltningen gör du en samhällsinsats. Du har ett viktigt uppdrag som ställer krav på professionalitet vilket gör att du får möjlighet att utvecklas yrkesmässigt. 

Inom avdelningen Vuxna arbetar vi med att systematisk följa upp enligt förvaltningens kvalitetsmodell och bedriva verksamheten effektivt, rättssäkert och med hög tillgänglighet. Vi arbetar med att utveckla verksamheten med digitaliseringens möjligheter och med att utveckla nya arbetssätt för att effektivisera och klara kompetensförsörjningen nu och i framtiden. Samverkan med andra sker både internt och externt.

Vi söker nu två studentmedarbetare till avdelningen Vuxna, en till enheten Mottagning och en till enheten Boende.

Mottagning arbetar med att ge information, stöd och service. Vi handlägger inkomna ansökningar och anmälningar i överenskommen omfattning i relation till andra enheter. Vi följer gällande lagstiftning, föreskrifter och andra styrdokument. Hos oss arbetar socialsekreterare med inriktning mot alla ärenden som rör vuxna; som AFI, IFO, Våld i nära relation samt LSS och Funktionsnedsatta. Här finns också enhetssamordnare samt enhetschef.

Boende arbetar med att planera, samordna och fördela boendealternativ flexibelt och effektivt. Vi anskaffar och arbetar med omställning av lokaler och boendealternativ samt handlägger inkomna ansökningar och anmälningar. Vårt arbete följer gällande lagstiftning, föreskrifter och styrdokument. Vi planerar, samordnar och genomför praktiskt pedagogiskt stöd på individnivå samt utövar tillsyn och iordningställande av boenden. Hos oss arbetar socialsekreterare, boendevärd, bostadskonsulent, bostadssamordnare, bosättningsstödjare, integrationssamordnare, enhetssamordnare samt enhetschef.

Vi söker även studentmedarbetare till avdelningarna Barn och unga, Äldre samt Stab, se separata annonser.  

Arbetsbeskrivning

Som studentmedarbetare erbjuds du en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt få värdefull arbetslivserfarenhet. Våra arbetsplatser får dessutom ta del av nya perspektiv och ny forskning genom din input. Du får en personlig handledare under tiden som studentmedarbetare och tillsammans upprättar vi en plan som utgår från dina förutsättningar och inte hindrar dig i dina studier. Som studentmedarbetare får du vara med i det dagliga arbetet inom avdelningen vuxna, enhet mottagning alternativt enhet boende.

Kvalifikationer

Linköpings kommun arbetar tillsammans med 13 andra kommuner och flera kommunala bolag i regionen gällande studentmedarbetare. Konceptet är en överenskommelse mellan samtliga kommuner och Linköpings universitet. För att kunna anställas som studentmedarbetare ska du påbörja ditt sista utbildningsår. Nu söker vi dig som påbörjar termin sex på socionomprogrammet i januari 2021.

Du ska ha godkända betyg i socialrätt och förvaltningsrätt samt i utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete. Har du erfarenhet från myndighetsutövning och myndighetsdokumentation är det meriterande. För sökande till boende är erfarenhet kring de bosociala frågorna och/eller vräkningsförebyggande arbete meriterande.

Du har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer samt lyssnar, kommunicerar och löser svårigheter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du välgrundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka på frågor ur ett etiskt perspektiv. Du har även förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över den personens känslor. Du lyssnar till olika behov och är lyhörd för andras idéer. Du är trygg och har god självinsikt samt förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Januari 2021

Anställningsform: Visstidsanställning, studentmedarbetare 12 månader

Sysselsättningsgrad: 20-25%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 5762

Dela detta jobb

Studentmedarbetare till avdelningen Vuxna

Linköpings kommun