halsojobb.se

-->

ST-tjänst till Hörsel och balansrubbningar

Ort
Utgår

2020-04-05

Ansök nu

ST-tjänst till Hörsel och balansrubbningar

 

Vi erbjuder
Specialiseringstjänstgöring (ST) inom Hörsel- och Balansrubbningar. Verksamheten ingår i Medicinsk Enhet (ME) Öron-, näsa- hals, hörsel och balans, Tema Akut- och Reparativ Medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hörsel- och Balans har egen mottagningsverksamhet med inriktning mot diagnostik i Huddinge/Solna samt habilitering/rehabilitering på Rosenlunds sjukhus. Den medicinska, kirurgiska, tekniska, pedagogiska och psykosociala hörselvården är således samlad hos en vårdgivare, Karolinska Universitetssjukhuset. Vi arbetar i team där flera olika professioner bidrar med sin kompetens till ett helhetsperspektiv vid ofta långvarig funktionsnedsättning. Vi har ett nära samarbete med otokirurger och hörselimplantatverksamheten. Inom Hörsel- och Balans möts teknik och medicin i utveckling av diagnostik och behandling.

Karolinskas nya verksamhetsmodell har genomgått stora förändringar, vilket delvis har brutit upp tidigare klinikstrukturer. Hörsel- och balans utgör en av tre sektioner inom en medicinsk enhet Öron, Näsa, Hals, Hörsel och Balans.

Om tjänsten
ST-tjänsten läggs upp i samråd med verksamhetschef, studierektor och handledare med deltagande i regionalt utbildningsprogram samt kurser för att uppfylla utbildningsmålen enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för Hörsel- och Balansrubbningar.

ST-vetenskapligt- och kvalitetsarbete ingår endast om sökande inte redan har gjort det inom tidigare ST i ÖNH. Det kan dock ges möjlighet att medverka i pågående utvecklings- och forskningsprojekt.  

Undervisning av studenter och internt inom verksamheten ingår i tjänsten. Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och demonstrationer.

Du kommer att arbeta med utredning av hörsel- och balansrubbningar samt uppföljning och behandling av dessa tillstånd hos barn och vuxna. Du kommer att delta i läkarronder, fallkonferenser, röntgenronder och annan fortbildning tillsammans med övriga läkare inom hörsel och balansverksamheten. Många möten sker via länk då vi är lokaliserade till tre olika sjukhus. Kommunikationerna mellan dessa enheter är dock goda, dels med kommunala färdmedel och speciell personalbuss. Verksamhetens fördelning geografiskt mellan olika sjukhus är idag inte helt klar på grund av pågående byggprojekt.

Vi söker

  • Vi söker dig som är specialistläkare inom Öron- näs- och halssjukdomar, och önskar en inriktning mot Hörsel- och balansrubbningar.
  • Vi söker dig som har ett genuint intresse för audiologisk utredning, rehabilitering, utveckling, forskning och undervisning.
  • Vi söker dig som har lätt att arbeta i tvärprofessionella team med andra yrkeskategorier. Stor vikt läggs vid förmåga att samarbeta, skapa goda relationer och ett gott klimat för samverkan internt och externt.
  • Du har vilja, intresse och engagemang för verksamhetsutveckling och kontinuerligt förbättringsarbete. Du är noggrann, ansvarstagande och flexibel.
  • Du är lyhörd, har god kommunikationsförmåga, intresserad av ny kunskap och har lätt att dela med dig av dina kunskaper och är aktiv vid teamkonferenser och ronder.
  • Du är en god ambassadör för våra värderingar: ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.

Kvalifikationer 
Specialistkompetens inom öron- näsa och halssjukdomar.
Krav: Svensk läkarlegitimation. Specialistkompetens inom öron- näsa och halssjukdomar (eller mindre än ett år kvar).  Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. God samarbetsförmåga.

Meriterande:

  • Forskningserfarenhet, särskilt doktorsexamen är meriterande.
  • Undervisnings och/eller handledarmeriter
  • Forskning inom hörsel- och balansrubbningar eller närliggande områden.
  • Klinisk erfarenhet inom önh, neurologi, neurofysiologi, pediatrik eller allmänmedicin.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  

2. CV

3. Övriga bilagor (bifogas i förekommande fall)  

- Yrkeslegitimation  

- Bevis om specialistkompetens  

- Bevis om medicine doktorsexamen  

- Bevis om docentur  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Tema Akut och reparativ medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron-näsa-hals och hörsel och balans, samt Transplantation), två omvårdnadsområden (Solna respektive Huddinge) samt en vårdadministrativ enhet. Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicinska och omvårdnads ämnen och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten. Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

ST-tjänst till Hörsel och balansrubbningar

Karolinska Universitetssjukhuset