halsojobb.se

-->

Specialistläkare till Akut- och traumakirurgi, ARM, Karolinska Universitetssjukhuset

Ort
Utgår

2020-02-21

Ansök nu

Specialistläkare till Akut- och traumakirurgi, ARM, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Vi erbjuder
Tjänst på specialist-, eller vid tillräcklig kompetens, biträdande- eller överläkarnivå inom vår sektion för akut- och traumakirurgi med verksamhet inom Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Vi är fokuserade på akut- och traumakirurgiskt arbete med en kliniskt intressant och varierande verksamhet. Vi arbetar med att kontinuerligt utveckla vårt arbetssätt, skapa trivsel i ett utpräglat teambaserat arbete för att nå ett bra resultat för våra patienter.

Inom enheten finns goda möjligheter till forskning och fördjupning. Handledning av studenter, sjukvårdspersonal och läkare ingår i arbetet. Vi arbetar på moderna enheter, med nu under året helt nya operationsavdelningar, och en helt nyöppnad akutkirurgisk avdelning på Huddinge samt en akut- och traumakirurgisk avdelning i Solna i nya lokaler.

Om tjänsten
Vi utlyser tjänst inom akut- och traumakirurgi, en del av Medicinsk enhet 2 inom Akut och Reparativ Medicin, med placering både i Solna och Huddinge.

Numera är sektionen för akut- och traumakirurgi gemensam och sjukhusövergripande mellan Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge. Sektionen är i en stark uppbyggnadsfas och därför i behov av specialistläkare med intresse samt vilja att satsa på en framtid inom området.

Inom sektionen bedrivs utvecklingsarbete och undervisning. Forskningsintresse samt pågående forskning eller genomfört doktorandarbete är meriterande för tjänst.

Anställning kan ske vid lämplig tidpunkt efter 15 april 2020.

Vi söker
Legitimerade läkare med specialistkompetens i kirurgi. Dokumenterad erfarenhet av akutkirurgi och traumatologi inkluderande även barn är meriterande.

Vi söker dig som uppfattar att du har en utpräglad teamkänsla och har lätt att samarbeta.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

Välkommen med din ansökan!

 

Tema Trauma och Reparativ Medicin är ett verksamhetsområde för patientcentrerad och innovativ vård, forskning och utbildning. Traumaverksamheten ansvarar för ett akut omhändertagande med högkvalitativ vård för svårt skadade patienter. Reparativ medicin är ett samlingsnamn och behandlar vävnads- och organskador samt sjukdomsprocesser från cellnivå till återställande av funktion och livskvalitet inom flera olika specialiteter. Exempel på patientgrupper är ansiktsmissbildningar, njure- och levertransplanterad, hörselnedsättning (cochleaimplantat barn) och deformitet i rygg. 

Temat består av fem patientområden och omfattar omkring 1 000 medarbetare fördelat på Huddinge och Solna. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten och tema Trauma och Reparativ Medicin är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning med klinisk undervisningsmottagning och avdelning. 

Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Specialistläkare till Akut- och traumakirurgi, ARM, Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset