halsojobb.se

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till barnradiologen

Ort
Utgår

2021-09-26

Ansök nu

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till barnradiologen

Om oss
Barnradiologen vid Karolinska Universitetssjukhuset är Sveriges störstabarnradiologiska avdelning utrustad med den senaste teknologin. Vi tar emot barn ochungdomar upp till 18 år, dygnet runt. Vårt uppdrag är inriktat på högspecialiseradbarnradiologisk diagnostik.

Vi servar ett stort antal barnspecialiteter inkluderande avancerad barnkirurgi,barnortopedi, barnonkologi, barnkardiologi samt en stor neonatal-respektivebarnintensivvårdsverksamhet. I Solna har vi verksamhet i både nya- och gamlasjukhusbyggnaden och i Huddinge har verksamheten nyligen flyttat in i nya lokaler.

Om tjänsten
Läkarens ansvar är att prioritera, leda och tolka undersökningarna samt attkommunicera resultaten till remitterande kliniker. Läkare hos oss förväntas ta en aktivdel i verksamhetens forskning, utveckling och undervisning som är intimt förbundnamed den kliniska vardagen. Vi har även ett ambitiöst program för kontinuerligindividuell kompetensutveckling.

Då sjukhuset har stor akutverksamhet ingår det i tjänsten att arbetajour/beredskap. Hos oss arbetar radiologer, röntgensjuksköterskor ochundersköterskor och vi är ungefär 90 medarbetare och vi har ett nära samarbete medvarandra. Vi utbildar våra blivande kollegor i barn och ungdomsradiologi varför du börha ett intresse för utbildning och handledning.

Personliga egenskaper
Vårt fokus är att ha barnet i centrum och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaperoch ser det som viktigt att du bemöter både barn och föräldrar, samt dina medarbetaremed respekt. Du är flexibel och medverkar i vårt utvecklingsarbete. Du har godkommunikativ förmåga i tal och skrift.

För att trivas hos oss har du ett intresse att med din kunskap bidra till att utveckla vårametoder och flöden. Du är pedagogiskt lagd och tycker det är roligt att delta iundervisning av kollegor, läkarkandidater, röntgensjuksköterskor och undersköterskor. Vi tror att du trivs med att arbeta i ett högt tempo, är flexibel och har lätt för att
samarbeta.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att dina värderingar stämmer överens
med våra – du ser varje dag hur ditt arbete bidrar till att patienten och dess föräldrar
känner sig väl omhändertagen hos oss.

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis inom medicinsk radiologi eller bild-och
funktionsmedicin. Erfarenhet eller intresse av barn och ungdomsradiologi.

Meriterande: Aktiv forskning eller intresse för att börja forska inom området.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb(öppnas i nytt fönster), under "Ansökan läkartjänster".

Läs mer om rekryteringsprocessen på Karolinska på https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.

Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Läs gärna mer om oss på www.karolinska.se och följ oss på sociala medier!

Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion. Verksamheten spänner över hela det diagnostiska området inom laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset.

MDK är centrum för kompetensmässigt och tekniskt ledande diagnostik, intervention och behandling som tillgodoser patienternas behov idag och i framtiden.

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer här(öppnas i nytt fönster)

Fackliga representanter
Namn
Läkarföreningen:
Telefon
Eva Nordenskjöld Kvanta, eva.nordenskjold-kvanta@s

Namn
Läkarföreningen:
Telefon
Ulrika Voss, ulrika.voss@sll.se

Dela detta jobb

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till barnradiologen

Karolinska Universitetssjukhuset