halsojobb.se

-->

Specialistläkare/ biträdande överläkare/ överläkare inom onkologi Patientområde Bäckencancer

Ort
Utgår

2019-11-25

Ansök nu

Specialistläkare/ biträdande överläkare/ överläkare inom onkologi Patientområde Bäckencancer

 

Vi erbjuder  
en möjlighet att vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av uroonkologin på Karolinska universitetssjukhuset, som har regionalt onkologiskt ansvar för behandling av urotelialcancer, testikelcancer och njurcancer samt delat ansvar av prostata cancer i Stockholmsregionen. Inom Patientområde (PO) Bäckencancer bedrivs såväl utredning som kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av urologiska cancersjukdomar. Utöver detta bedrivs ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta i nya lokaler på Karolinska sjukhuset. Vi har ett nära samarbete med urologer/ kirurger inom patientområdet. 
 
Om tjänsten
Tjänsten är en onkologisk heltidstjänst förlagd inom Patientflöde Blåscancer, men man arbetar flödesövergripande inom övriga urologiska patientflöden som prostata- och njur-/ testikelcancer. Tjänstgöringen innefattar arbete med medicinsk onkologisk såväl som radioterapeutisk behandling inom slutenvård och öppenvård i Solna och vid Danderyds sjukhus. Deltagande i jourlinje Tema cancer övergripande ingår.
 
Vi söker 

Vi söker dig som har onkologisk erfarenhet och som är van att arbeta i team och multidisciplinärt. Viktigt är att du är intresserad av forskning och utveckling inom uroonkologi.

Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.
 
Kvalifikationer 

Legitimerad läkare med specialistkompetens inom onkologi samt intresse för uroonkologi och forskning. 

Varmt välkommen att söka!
 
Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets teman. Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och Solna, men har även verksamhet på Danderyds sjukhus. Tema Cancer har cirka 2 000 medarbetare och utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdom. 

Genom att arbeta med värdebaserad vård där multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar strävar vi efter resultat som gör skillnad för patienten. Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet. 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Specialistläkare/ biträdande överläkare/ överläkare inom onkologi Patientområde Bäckencancer

Karolinska Universitetssjukhuset