halsojobb.se

-->

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare i anestesi- och intensivvård till Öppenvårdsoperation i Huddinge

Ort
Utgår

2021-06-17

Ansök nu

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare i anestesi- och intensivvård till Öppenvårdsoperation i Huddinge

Vi söker nu en erfaren anestesiolog till vår dagkirurgiska operationsavdelning.

Om oss
Den medicinska enheten Perioperativ Medicin Huddinge består av anestesi-, operations och pre-/postoperativ verksamhet. I samverkan med övriga enheter på sjukhuset finns vi tillgängliga med specialistkompetens dygnet runt för alla patienter.

Verksamheten omfattar bland annat akutkirurgi, ortopedi, transplantation, obstetrik, gynekologi, urologi, öron- näs- hals- samt övre bukkirurgi. Transplantation och övre bukkirurgi är två av sjukhusets profilområden med riksuppdrag.

Vi erbjuder en tjänst där du som specialistläkare får vara med och utveckla vår dagkirurgiska operationsavdelning och det medicinska omhändertagandet för de ofta komplexa patienter som är Karolinskas uppdrag.

Här får du möjlighet att ta del av det stora sjukhusets möjligheter och samtidigt arbeta inom en liten, väl avgränsad specialitet.

Forskning, utbildning, utveckling och innovation är viktiga för oss och väl integrerade i all verksamhet. Detta inkluderar fortsatt lärande och kompetensutveckling också för dig som specialistläkare, både inom det dagkirurgiska fältet men även inom andra områden.

Om tjänsten
Vår dagkirurgiska enhet består för närvarande av fyra operationssalar samt egen pre-och postoperativ avdelning, belägna i en äldre operationsavdelning.

Ett projekt pågår för att anpassa lokalerna till att bli en modern operationsavdelning som är ändamålsenlig för avancerad dagkirurgisk verksamhet. I uppdraget ingår därför att aktivt vara med och utveckla både medicinska rutiner och arbetssätt i de nya lokalerna, och under den interimsperiod som ombyggnaden pågår. Detta arbete bedrivs i nära samarbete med projektledare och representanter för alla personalgrupper.

Det kliniska arbetet på öppenvårdsoperation innebär att genomföra preoperativa bedömningar och ombesörja anestesi för dagkirurgiska patienter inom områdena ortopedi, gynekologi, käkkirurgi, ÖNH, urologi samt accesskirurgi. Verksamheten är dynamisk och fler områden kan därför tillkomma. Vi ser ett ökat behov av dagkirurgi kommande år. Tyngdpunkten ligger på patienter med ASA-klass 1-3, men verksamheten anpassas kontinuerligt efter det vårduppdrag sjukhuset har.

I uppdraget ingår att:

- bevaka kunskapsläget inom det medicinska området, genom exempelvis litteraturgenomgångar och kongresser
- utveckla rutiner och utforma riktlinjer/PM, och i detta samverka siteövergripande och med angränsande områden
- bidra till kunskapsspridning och fortbildning inom området för berörd personal
- vara kontaktperson mot representanter för de olika patientflödena som opereras på avdelningen
- arbeta med operationsplanering, logistik och patientflöden tillsammans med operatörer och övriga personalgrupper på operationsavdelningen
- bygga nätverk med andra dagkirurgiska verksamheter, både i regionen och i övriga landet

- Vi ser gärna att du arbetar hos oss heltid (40 timmar), men möjlighet finns också att arbeta deltid eller rotera till andra inriktningar inom ME Perioperativ medicin Huddinge. Möjlighet finns att gå jour för dig som vill.

Vi söker
Vi söker dig som har arbetat några år som specialist och är intresserad av att utveckla en utmanande perioperativ verksamhet som kräver stort patientfokus, samarbetsförmåga och helhetssyn, och där välfungerande arbetssätt och rutiner ger förutsättningar för effektiva patientflöden med hög patientsäkerhet.

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistkompetens i anestesi- och intensivvård.

Meriterande:Tidigare erfarenhet av dagkirurgi. Erfarenhet av projektledning, medicinskt ledningsarbete och/eller utvecklingsprojekt.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.

För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst fem års heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter samt disputation.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/


Dela detta jobb

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare i anestesi- och intensivvård till Öppenvårdsoperation i Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset