halsojobb.se

Specialist-/överläkare till vårt Vuxenhabiliteringsteam

Ort
Utgår

2020-09-30

Ansök nu

Specialist-/överläkare till vårt Vuxenhabiliteringsteam

Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus söker en specialist-/överläkare till vårt team inom Vuxenhabilitering

Till Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm kommer patienter som är 18 år och äldre efter att ha drabbats av hjärnskada, resttillstånd efter polio och andra neuromuskulära sjukdomar. Här finns också länets enda sjukvårdsanknutna mottagning för habiliteringsinsatser till vuxna med medfödd eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning och / eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även en tonusmottagning där såväl botulinumtoxininjektioner som baklofenpumpar hanteras. På kliniken finns även högspecialiserad rehabilitering för patienter med långvarig smärta samt en enhet för försäkringsmedicinska utredningar. Kliniken är Sveriges största inom rehabiliteringsmedicin och har länsuppdrag för högspecialiserad rehabilitering för patienter i Stockholms läns landsting. Verksamheten bedrivs på Danderyds sjukhus samt en del av öppenvården på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är certifierad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Vi har också en aktiv forskningsverksamhet samt undervisning på grundutbildningarna läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet, psykologprogrammet och på ett flertal fristående kurser.    

Vuxenhabiliteringen är en länsövergripande öppenvårdsverksamhet för vuxna personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i form av rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Förutom direkta patientrelaterade insatser har teamet ett uppdrag att underlätta så att dessa patienter erbjuds en god, jämlik sjukvård; att ”systemet fungerar”, samt att sprida kunskap till patienter/närstående, till sjukvården, till kommuner, assistenter, boendepersonal samt till studenter inom olika professioner m.fl. Verksamheten är en specialistresurs för själva funktionsnedsättningen och dess medicinska och sociala konsekvenser.  

Den största patientgruppen är personer med cerebral pares. Därutöver möter teamet personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning, neuromuskulära sjukdomar och många sällsynta diagnoser.  

I teamet ingår två läkare, en arbetsterapeut, en dietist, en kurator, en logoped, en psykolog, en fysioterapeut och två medicinska sekreterare.  

Arbetsuppgifter:

I läkarens arbetsuppgifter ingår fr.a. direkt patientarbete vid polikliniska öppenvårdsbesök samt en hel del kontakter med patienter / närstående per telefon. Förutom med det egna teamet ingår samverkan med övriga habiliteringsaktörer och med andra specialister, samt med försäkringskassa, arbetsförmedling mm. Det finns stora möjligheter att tillsammans med teamet utveckla arbetet. Via det nationella nätverket för vuxenhabiliteringsläkare finns goda möjligheter till samverkan och utbyte med kollegor inom andra landsting/ regioner.  

Kvalifikationer:

Du är specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin, neurologi, psykiatri eller allmänmedicin. Vi söker dig som är ansvarstagande och strukturerad och som har ett intresse för målgruppen och för teambaserat arbete. Forskningsarbete är meriterande. Egenskaper som vi värdesätter är samarbetsförmåga, engagemang och flexibilitet.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.  

Kontaktpersoner:

Ulla-Britt Gripenstedt, Sektionschef, tel: 08-123 590 67

Tomas Börsbo, Överläkare, tel: 08-123 595 65

Tjänsten är placerad vid Karolinska sjukhuset i Huddinge.   

LUS-information:

Fyll i dina kontaktuppgifter digitalt och skicka in följande bestyrkta handlingar:  

- Meritförteckning för läkare 

- Legitimationsbevis läkare 

- Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen 

- Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen 

- Ev publikationsförteckning 

Vi ser helst att du scannar in ovan angivna handlingar och bifogar i ansökan. 

Meritförteckning för läkare hittar du på vår hemsida www.ds.se/jobb 

Dela detta jobb

Specialist-/överläkare till vårt Vuxenhabiliteringsteam

Danderyds Sjukhus AB