halsojobb.se

-->

Specialist i Lungmedicin till Lungcancerverksamhet

Ort
Kategorier
Utgår

2020-02-04

Ansök nu

Specialist i Lungmedicin till Lungcancerverksamhet

Tema Cancer är ett av sju teman där Patientområde Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer ingår. Tema Cancer består av fem patentområden, två funktionsområden och ett område för vårdadministration.

Du kommer vara anställd inom patientflöde LungOnkologiskt Centrum, Patientområde Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer. Inom patientflödet utreds och behandlas patienter med thoraxmaligniteter t ex lungcancer, tymus tumörer och pleurala tumörer. Behandlingsmetoderna omfattar såväl kirurgi som medicinskonkologisk behandling samt strålbehandling med patientresultat på nationell och internationell toppnivå.
 
Vi arbetar i multidisciplinära team. Många av patienterna kommer att vara aktuella för behandling inom ramen av kliniska studier då vi lägger stor vikt vid terapiutveckling inom samtliga diagnoser. Behandlingen av ovanstående diagnoser i Stockholm är centraliserad till Karolinska Universitetssjukhuset. Patientområdet har cirka 250 anställda. Verksamheten har lika stora delar i Solna och Huddinge.   
 
Vår vision ”Patienten först  - tillsammans skapar vi den bästa vården” är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle. En viktig del i vår verksamhet är värdebaserad vård, där vården i allt större utsträckning styrs utifrån de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten. Vår nya tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens väg genom vården. 
 
Vi erbjuder  
Anställning inom Patientområde Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer med arbete inom patientflöde Lungonkologiskt Centrum

Om tjänsten
Klinisk tjänstgöring inom patientområdet i både öppen- och slutenvård, samt även vid lungmedicinsk utredningsverksamheten. Anställning vid Karolinska Universitetssjukhuset innebär att du deltar i undervisning av såväl blivande läkare som andra yrkesgrupper. Forskning är en integrerad del av verksamheten med olika kliniska studier.

Du kommer även att vara delaktig i bakjourslinjen för lungmedicin i samarbete med PO Lung- och allergisjukdomar inom Tema Infektion-Inflammation 
 
Vi söker 
Vi söker dig med specialistutbildning inom lungmedicin. Du har arbetat inom lungmedicin och gärna även med lungcancer sedan några år tillbaka samt har erfarenhet av att arbeta med olika lungmedicinska utredningsmetoder.

Du blir en viktig medlem i byggandet av vår nya utredning/interventionsenhet.
 
Eftersom vi arbetar i ett patientområde med många diagnoser sätter vi stort värde på din goda samarbetsförmåga men även förmåga till självständigt arbete. Vi ser gärna att du tar eget ansvar och ser en utmaning i att arbeta mot våra många samarbetspartners inom Karolinska Universitetssjukhuset.

Du har ett stort intresse för patientnära vård- och behandling och brinner för klinisk forskning samt för utbildning och undervisning. Vi sätter stort värde på din empatiska förmåga. 
 
Du har många idéer och stort intresse för att utveckla och testa nya arbetssätt tillsammans med andra i vårt multiprofessionella team inom lungcancerflödet. Du är beredd att ta på dig ett eller flera tydliga ansvarsområden i syfte att utveckla dessa ytterligare.

Du är trygg i våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn. 

Kvalifikationer
Specialistutbildning inom lungmedicin. Vana av arbete inom lungmedicin och gärna även inom lungcancer sedan flera år samt har erfarenhet av att arbeta med olika lungmedicinska utredningsmetoder.

Akademisk kompetens och egen pågående forskning samt erfarenhet av undervisning är meriterande.  

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.
Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du även på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

Välkommen med din ansökan!

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Specialist i Lungmedicin till Lungcancerverksamhet

Karolinska Universitetssjukhuset