halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Inom hela Individ- och familjeomsorgen pågår ett utvecklingsarbete där vi i allt större utsträckning arbetar nätverksinriktat, vilket innebär tätt samarbete med avdelningens andra enheter, så som beroendevård, stöd och försörjning, familjestöd, familjehem, familjerätt. Detta är vår strävan i samtliga ärenden, vi har också ett nystartat familjerådslagsteam riktat till hela IFO. Som vi ska använda så flitigt som möjligt. 
Barn- och Familjeenheten har nu glädjen att ha flera medarbetare som kommer att vara föräldralediga under närmaste året, därför behöver vi dig. Vi erbjuder tillsvidaretjänst inom Barn- och Familjeenheten.

Arbetsuppgifter

Barn- och familjeenheten består av tre team, mottagningsteamet som ansvarar för alla nyinkomna ärenden, gör skyddsbedömningar, förhandsbedömning och tar beslut om att inleda utredning eller ej, barnhandläggare 0-12 år och ungdomshandläggare 13-20 år. Arbetet består av utredningsarbete enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av unga, LVU, samt beslut om insatser och uppföljning av dessa. Vi använder BBIC som redskap. Förvaltningen planerar att införa Signs of Safety under 2019.

Vi försöker skapa en arbetsmiljö som främjar en god balans mellan arbete och fritid. Tillgång till gym och friskvårdstid finns. Närhet till ledarskap, alltid två arbetsledare på plats, samt en strategisk ärendefördelning.

Kvalifikationskrav

Under hösten 2018 har en socionomutbildning startat på Gotland, vilket medför att vi behöver ha en beredskap för att ta emot praktikanter inom alla delar av socialtjänsten. Vi hoppas därför att du som söker kan tänka dig att vara handledare i framtiden.

I övrigt vill vi att du har en avslutad socionomutbildning, erfarenhet av myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, ett intresse för det sociala arbetets utveckling och ett respektfullt förhållningssätt i relation till våra målgrupper.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Gunvor Allqvie
Enhetschef
0498-263348

Logga

Socialsekreterare

Företag Region Gotland
Ort
Utgår

2019-03-31

Ansök nu

Dela detta jobb