halsojobb.se

Uppsala ungdomsjour

Har du erfarenhet av socialt arbete med ungdomar? Är du intresserad av att bedriva ett förebyggande arbete i samverkan med bland annat skola och polis?
Välkommen med din ansökan!

Uppsala kommun har sedan 1 januari 2017 en samlad socialtjänst där myndighet, öppenvård och insatser ingår. Förvaltningen består av avdelningarna; Barn och Unga insatser, Barn och Unga myndighet samt Avdelning Vuxen. Uppsala ungdomsjour tillhör avdelning barn och unga insatser och är en enhet utan myndighetsutövning som jobbar med uppsökande och förebyggande arbete på fältet i samverkan med bland annat skola, socialtjänst, polis och fritid. Enheten består av flera samordnare, områdesarbetare, socialarbetare på fältet och kuratorer. Arbetet bedrivs lokalt ute i flera områden i Uppsala samt centralt med samordning olika typer av sociala insatser.

Uppsala ungdomsjour är en enhet som är i ständig utveckling när det handlar om förebyggande insatser för barn och ungdomar
Uppsala ungdomsjour jobbar med allt från övergripande förebyggande insatser till samtalsstöd för brottsutsatta och/eller gärningspersoner till livstilsförändring hos unga grovt kriminella. Grunduppdraget är att identifiera unga som hamnat i riskzonen för droger, kriminalitet eller andra socialt nedbrytande mönster samt förebygga att unga hamnar i missbruk och kriminaliet.

Här kan du läsa mer om Uppsala ungdomsjour (https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/stod-till-barn-ungdom-och-familj/uppsala-ungdomsjour/)

Ditt uppdrag
Du ingår i Uppsala ungdomsjour som socialarbetare på fältet med ansvarar för det uppsökande och förebyggande ungdomsarbete i Uppsala främst City och nordöstra delen av Uppsala. Du samverkar med skola, polis och fritid samt ideella organisationer såsom till exempel vuxenvandrare. Du utnyttjar din sociala och kreativa sida i dialoger med ungdomar och andra vuxna. Ditt arbete bidrar till att skapa trygghet och minska risken för social oro. Syfte med arbetet är att genom formaliserad samverkan öka den tidiga upptäckten av unga i riskzon och därigenom minimera risken att dessa unga faller mellan stolarna.
Målet med arbetet är att unga i riskzon undgår att etableras inom kriminalitet och/eller drogmissbruk eller annat riskbeteende.

Områdesarbetet går ytterst ut på att tillsammans med aktörer i områdesarbetet uppmärksamma och identifiera enskilda ungdomar och utifrån den enskildes behov erbjuda stöd.

• Du kommer jobba med aktivitetsbaserad livsstilsförändring bland unga, främst 12-18 år.
• Du kommer att jobba i team med Uppsala ungdomsjours samordnare i området och samverka med övriga socialarbetare på fältet.
• Du kommer tillsammans med aktörer i områdesarbete identifiera det som sker i det geografiska området och som kan utvecklas till något negativt.
• Du mobiliserar föräldrar och andra goda krafter inom området till vuxenvandringar och grannsamverkan och hittar strukturer för att detta ska fungera.
• Du jobbar med trygghetsskapande insatser i samverkan och vid behov förstärker upp i annat geografiskt område.

Arbetet innebär att du har schemalagd arbetstid, dagtid samt kvällsarbete måndag -fredag. Du kommer att arbeta vid riskhelger så som till exempel Valborg, skolavslutning och Kulturnatten samt lokala ungdomsarrangemang.

Anställning kan ske först efter uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.

Din bakgrund
Vi söker dig som har behandlingsassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Vi ser att du har minst 10 års arbetslivserfarenhet efter avslutat utbildning, varav 5 år inom socialt arbete med ungdomar samt erfarenhet av områdesarbete/fältarbete i någon form och av mångkulturellt arbete. Det är önskvärt om du har erfarenhet av nätverksmöten, motiverande samtal (MI) och föräldrarådslag/nödstopp. B-körkort samt goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är en förutsättning för arbetet. Har du ytterligare språkkunskaper och/eller kunskaper i systemteori ses det som meriterande.

Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vidare är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar samt är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Hilde Wiberg, enhetschef Uppsala ungdomsjour, 018-727 59 09

Fackliga företrädare:
Vision, Lena Florén, 018-727 24 30
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Hos oss kan du arbeta med individ- och familjeomsorg och ge stöd till familjer och personer med beroendeproblematik. Vi jobbar med socialjour, bostadssociala frågor och mottagning av ensamkommande barn. Andra uppdrag handlar om familjerättsliga frågor, barnrättsfrågor, samordning mot våld i nära relationer och insatser för den nationella minoriteten romer.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Socialarbetare på fältet

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2019-05-31

Ansök nu

Dela detta jobb