halsojobb.se

Skolsköterska sökes till Adolf Fredriks musikklasser (vikariat 100 %)

Ansök nu

Skolsköterska sökes till Adolf Fredriks musikklasser (vikariat 100 %)

Arbetsplatsbeskrivning

Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm är Sveriges äldsta profilskola och består i dag av ca 1150 elever i åk 4-9 och ca 110 i personalstyrkan. Skolan har ett starkt varumärke och är välkänd inom körlivet - nationellt såväl som internationellt.

Vi har en väl fungerande Elevhälsa med en biträdande rektor med strategiskt ansvar för Elevhälsa, två 100% skolsköterskor, 100% skolkurator, 50% skolpsykolog, 400 % specialpedagoger/speciallärare, en 100% studie- och yrkesvägledare och en skolläkare på 10%.

Arbetsuppgifter

Under tiden vår duktiga skolsköterska är på föräldraledighet så kommer du utföra elevhälsans medicinska insatser på vår skola enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Du samverkar med elever, skolledning, övrig elevhälsopersonal, personal och elevers vårdnadshavare utifrån din medicinska kompetens och bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.

Tillsammans med Elevhälsan arbetar du även med mer generellt inriktade insatser inom hälsofrämjande och förebyggande skolutveckling. Som en del av skolans kvalitetsarbete ingår det att följa upp, utvärdera och dokumentera dessa insatser.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso –och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp. eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp, Det är värdefullt om du har folkhälsovetenskaplig kompetens.

Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO och du bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Skolsköterska sökes till Adolf Fredriks musikklasser (vikariat 100 %)

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen