halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1300 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Arbetsuppgifter

Enheter på Visby lasarett som erbjuder sommarjobb:

Kardiologi, med 15 vårdplatser för hjärtsjukvård varav 8 med telemetriövervakning.

Onkologi, med 10 vårdplatser för både kurativ och palliativ vård inom onkologi och hematologi.

Dagsjukvården: Administrering av behandlingar så som cytostatika, antikroppar, gammaglobulin, blod- och trombocyttransfusioner.

Kirurgi, med 23 vårdplatser för akut och elektiv kirurgi och urologi.

Ortopedi, med 15 vårdplatser för akut och elektiv ortopedi.

Internmedicin, med 12 vårdplatser med allmän internmedicinsk inriktning.

Strokeenhet, med 10 vårdplatser för akut strokevård och strokerehabilitering

Rehabenheten, med 14 vårdplatser varav 9 för ortopedisk och geriatrisk rehabilitering samt 5 infektionsplatser.

Infektion och lungmedicin, med 14 vårdplatser för patienter med infektions- och lungsjukdomar.

Äldresjukvårdsteamet: Stöttar patienter i hemmet med omfattande behov av vård och omsorg på slutenvårdsnivå.

Psykiatri, med 18 vårdplatser fördelat på två avdelningar A och B med 9 på vardera. Två av platserna på A är BUP.

Barn- och ungdomsavdelningen: Kombinerad barn- och neonatalavdelning. 7 vårdplatser, alla specialiteter 020 år. 4 neonatalplatser, gestationsvecka 32 och äldre.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, vi välkomnar både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor
Vi använder journalsystemet Take Care.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 58000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Birgit Offermans
Enhetschef bemanningsenheten
0498-268599
Logga

Sjuksköterska, sommarjobb

Företag Region Gotland
Ort
Kategorier
Utgår

2019-05-31

Ansök nu

Dela detta jobb