halsojobb.se

Häls och sjukvård, Arbete och bostad

Nu går två av våra duktiga sjuksköterskor på föräldrarledighet och vi behöver deras ersättare.
Är det du? Välkommen med din ansökan!

Hos oss ingår du i ett team av flera sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Enheten stöttar verksamheter som verkar inom ramen för lagen om stöd och service (LSS) samt socialtjänstlagen (SOL). Vi bedriver också hemsjukvård och ansvarar för personer mellan 21-65 år som bor kvar i det egna hemmet med stöd av hemtjänst.

Vi erbjuder en arbetsplats med en bra arbetsmiljö och ett trevligt arbetsklimat.
Arbetet sker dagtid med helgtjänstgöring var 8:e helg.

Ditt uppdrag
Du arbetar med individer i behov av allt från grundläggande HSL insatser till behov som kräver mer kvalificerad vård i hemmet där du som sjuksköterska blir en av de viktigaste pusselbitarna i det arbetet.

Du fattar kvalificerade medicinska beslut utifrån den information som finns kring individen och situationen. Du arbetar även med det förebyggande HSL arbetet utifrån din profession för att stärka och bibehålla det friska hos individen.
Din roll som sjuksköterska inom ramen för det kommunala HSL uppdraget kommer innebära att du är omvårdnadsansvarig sjuksköterska och säkerställer en patientsäker och personcentrerad vård. Dina arbetsuppgifter är mångfacetterade där du får förmånen att se till hela individens livssituation & livshistoria.

I dina arbetsuppgifter ingår:
att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med varierande sjukdomsbild. Arbetet innebär både ett patientnära arbete i ordinärt boende samt kontorsarbete.

Är du intresserad att arbeta hos oss har du möjlighet att hospitera för att få bättre förståelse vad tjänsten innebär.

Exempel på arbetsuppgifter:

• Skötsel av olika typer av infarter (gastrostomier, centrala infarter, tracheostomier, olika typer av urinkatetrar mm)
• Dela läkemedel i dosett
• Hälsokontroller som exempelvis blodtrycksmätning och blodprover
• Sårvård
• Samordna patientens hälso- och sjukvårdskontakt med övriga vårdgivare.
• Delegera omvårdnadspersonal i läkemedelshantering och i vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter
• Rådgivning och handledning till omvårdnadspersonal
• Beställning av bland annat sjukvårdsmaterial och inkontinenshjälpmedel
• Kontakt med närstående
• Journalföring i databaserat journalsystem

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du ska ha erfarenhet av att göra egna bedömningar och fatta egna beslut kring behov av HSL insatser. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med varierande sjukdomsbilder. Tjänsten kräver att du har goda IT-kunskaper och B-körkort.

Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter och du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Emir Zuna, verksamhetschef, 018-727 55 85, 072-254 34 88

Facklig företrädare: Vårdförbundet, Ida Baglien 018-727 84 27

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 11 80.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till omsorgsförvaltningen. Tillsammans med oss jobbar du för att personer med olika former av funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det handlar om LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för dessa personer och grupper. I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att utreda enskilda behov, men också verksamhetsuppföljning och långsiktig planering. Här finns tre uppdrag: systemledning, myndighetsutövning och ansvar för kommunens egenregi inom området.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Sjuksköterska

Företag Uppsala kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-02

Ansök nu

Dela detta jobb