halsojobb.se

-->
 

SABH vårdar barn i alla åldrar och med ett brett spektrum av diagnoser med hela regionen som arbetsområde? En inte obetydlig andel av barnen kommer från Barnonkologen. Vårdtiden på avdelningar är tung och SABH möjliggör att vård och omsorg i den miljö där barnen är som tryggast, det vill säga hemma.

Arbetet inom SABH är av uttalad teamkaraktär där barnläkare, sjuksköterskor och barnundersköterskor arbetar tillsammans runt det sjuka barnet och familjen. Utöver barn med onkologiska diagnoser tar SABH hand om barn från hela pediatriken. Rotationstjänsten innebär en möjlighet att följa barnen från avdelningen till barnets hemmiljö

Vi har tillgång till sjukhusets alla medicinska stödfunktioner inklusive clowner och vårdhund i hemmet.

SABH utgår från Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna men samarbetar nära specialisterna från såväl Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna/Huddinge som från Sachsska barnsjukhuset. Grundkravet är att barnen skall kunna vårdas medicinskt säkert hemma.

Utöver barn med onkologiska sjukdomar kommer du att få möta barn som är allt från förtidigt födda, barn med infektionssjukdomar, barn med neurologiska sjukdomar, kardiologi och gastroentrologi. Vi sköter även barn som kräver postoperativ vård.

Även barn som är i behov av palliativ vård sköts inom SABH och då ofta i samarbete med Lilla Erstagården.

Du ska vara trygg i din roll som läkare, beredd att möte en föränderlig vardag med förmåga att anpassa dig till vad omgivningen kräver.

Som läkare arbetar man dagtid. Vi bemannar vår egen beredskapsjour dygnet runt. Beredskapen sköts huvudsakligen från hemmet med stöd av dator och telefon.

Du kommer ha möjlighet att påverka ditt eget schema.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i pediatrik och/eller annan specialitet med kompetens inom barnsjukvård. Sökande bör ha flera års klinisk erfarenhet.

Körkort är ett krav

Meriterande är erfarenhet av;
- Barnpalliation
- FoUU erfarenhet

Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid 100%.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.

För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst fem års heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter samt disputation.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Tema Barn bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Med cirka 2 200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och ungefär 160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.

Vi tar emot omkring 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Rotationstjänst läkare mellan Barnonkologen och SABH (Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet)

Ort
Utgår

2020-10-14

Ansök nu

Dela detta jobb