halsojobb.se

Placeringsenheten

Är du legitimerad psykolog med kunskap i bedömningsinstrument för skolbarn? Vill du arbeta med att stärka skolresultaten för familjehemsplacerade barn?
Vi ser fram emot din ansökan!

Skolteamsverksamheten är en del av placeringsenheten inom socialförvaltningen. Inom placeringsenheten arbetar barnhandläggare, specialisthandläggare, familjehemssekreterare och skolteamet som består av legitimerad psykolog, specialpedagog och pedagog. Administrativt stöd finns och en enhetschef ansvarar för verksamheten.

Förhållningssättet är salutogent och fokus ligger på att hitta styrkor och resurser, inte avvikelser eller kliniska diagnoser, samt att betona individens möjligheter till utveckling i såväl beteende som samspel. Viktigt är att kunna förmedla denna kunskap som gagnar det enskilda barnets utveckling.

Skolteamet är en riktad satsning med syfte att stärka skolresultaten för familjehemsplacerade barn som är placerade utanför Uppsala kommun. Utifrån forskning har det visat sig att goda skolresultat har en skyddande effekt. Målgruppen är familjehemsplacerade barn från förskoleklass till och med årskurs 9.

Ditt uppdrag
Som psykolog i skolteamet arbetar du i flexibla team tillsammans med specialpedagog/pedagog, barnhandläggare och familjehemssekreterare. Psykologen medverkar vid skoluppföljningarna och ger konsultationsstöd till handläggare vilket kan följas av remiss till andra professioner.

Psykologen är också den som hjälper barnet och dess omgivning; familjehem och vårdnadshavare med förklaring och förståelse för eventuella diagnoser och beteende hos barnet för att underlätta skolgången. Vid behov till exempel inför omplacering kan psykologen bli ombedd att göra en psykologutredning för bästa matchning. I tjänsten ingår även att vara konsultativt stöd för hela avdelning barn och ungdom myndighet i frågor som rör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Teamet samarbetar med grundskolor i olika kommuner, familjehem, vårdnadshavare, barn/ungdomar, i vissa fall externa konsulentfirmor samt andra professionella kompetenser. Arbetsuppgifterna innefattar till största delen nätverksarbete med de vuxna kring barnen. Arbetet innebär många resor till barnens placeringskommuner.

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har erfarenhet av bedömningsinstument för skolbarn. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i skola och socialtjänst med kunskap om placerade barns situation samt erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Arbetet kräver att du har kunskper i pedagogisk psykologi och utvecklings psykologi. Då arbetet medför resor till skolor och familjehem behöver du ha B-körkort.

Som person är du tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete samtidigt som du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Eva Andersson, enhetschef, 018-727 61 01

Facklig företrädare:
Psykologförbundet, Marie-Louise Airikka Pilichi, 018-727 86 11

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Psykolog till socialtjänstens skolteam

Företag Uppsala kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2020-10-31

Ansök nu

Dela detta jobb