halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

SkolFam är en skolsatsning inom familjehemsvården som syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat. Inom Region Gotland har SkolFam nu varit igång i drygt tre år och är en del av Enheten för familjehem och familjerätt inom Individ och Familjeomsorgen.

Arbetsuppgifter

Vi söker en psykolog till Region Gotlands SkolFam-team. Du skall kartlägga, stödja och följa upp placerade barns skolgång och resultat tillsammans med teamets specialpedagog i samarbete med familjehemssekreterare och socialsekreterare. Som team jobbar ni nära barnet, familjehemmet och skolan. Som psykolog innebär det att kring varje enskilt barn göra bedömningar som ligger till grund för planering i skolan och i familjehemmet hur man skall stötta barnet för att nå bästa möjliga skolresultat.

Du kommer att arbeta i gränslandet mellan socialtjänst och skola. Tjänsten innebär resor i hela landet.

Tjänsten är organiserad i Familjehemsteamet där socialsekreterare och familjehemssekreterare arbetar. Du kommer samtidigt ha koppling och tillhörighet till övriga skolpsykologer genom att ingå i regionens nätverk, kompetensutveckling och ev. handledning. 
Du ingår i Skolfams lokala styrgrupp på Gotland samt samarbetar med andra Skolfamkommuner i landet. 
Vi erbjuder arbetstid 38,75 h/v, flextid samt friskvårdstimme.

Kvalifikationskrav

Du som söker är legitimerad psykolog. Arbetet förutsätter kunskap i bedömningsinstrument för skolbarn. Bedömningar som ligger till grund för konsultationer, enskilt och i grupp, hela tiden med ett salutogent perspektiv på barnet. Du bör ha kännedom om placerade barns situation och på ett enkelt sätt kunna ge praktiska råd kring svårigheter inom t ex neuropsykiatri. Du behöver kunna förmedla dina psykologiska kunskaper till olika yrkesgrupper. Tjänsten förutsätter att du är van att arbeta självständigt och samtidigt är trivs med att arbeta i team och nätverka kring barn.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort erfordras.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Eva Hall
Enhetschef
0498-269547
Logga

Psykolog SKOLFAM

Företag Region Gotland
Ort
Kategorier
Utgår

2019-03-31

Ansök nu

Dela detta jobb