halsojobb.se

Psykolog inom grundskola och förskola

Ort
Kategorier
Utgår

2021-08-08

Ansök nu

Psykolog inom grundskola och förskola

Om tjänsten
Som psykolog inom utbildningsförvaltningen arbetar man med två inriktningar. Dels hälsofrämjande och förebyggande med att förmedla psykologisk kunskap kring psykiska hälsa och inlärning, dels med ärenden på individnivå tillsammans med elever, vårdnadshavare, lärare och rektor. Med fördjupad kunskap förväntas du kunna analysera komplexa situationer och arbeta på individ, grupp och organisationsnivå.

Områden som psykologen rör sig inom är bland annat pedagogisk psykologi, inlärningspsykologi, neuropsykologi, utvecklingspsykologi samt grupp- och organisationspsykologi. I uppdragen arbetar du tvärprofessionellt ute på skolorna med kurator, skolsköterska samt pedagoger. Även inom den centrala elevhälsan finns möjlighet till tvärprofessionellt arbetssätt med specialpedagoger, läkare och skolsköterska.

Psykisk ohälsa kan vara ett stort hinder vid inlärning, därför läggs tyngd på arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser. På organisatorisk nivå sker samarbete med Utbildningsförvaltningen för att påverka och planera förebyggande insatser på övergripande nivå i kommunen. En del i detta arbete är planering av utbildningar, föreläsningar och workshops.
Som psykolog hos oss kommer du även få arbeta med handledning och konsultation riktad mot skolans personalgrupper.

Vad gäller individuella insatser arbetar psykologen som en del av skolans elevhälsoteam med exempelvis kartläggning och utredning av enskilda elevers inlärningssvårigheter. Du förväntas kunna göra utvecklingsbedömningar, begåvningsbedömningar samt utredningar inför inskrivning i särskolan.

Du har möjlighet att påverka en eventuell fördjupning inom ett område du är speciellt intresserad av. Det finns även möjlighet att göra sin specialistutbildning.

Psykologgruppen har gemensam extern handledning.

Din profil
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med barn i särskilda behov. Du har förmåga att arbeta självständigt men uppskattar även att arbeta i team. Vi ser gärna att du har utbildning inom handledning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare. 
Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. 

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!

Utbildningsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola årskurs 1-9.

Central elevhälsa i Kalmar omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målen för verksamheten är:
att främja lärande
att undanröja hinder för lärande
att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Samtliga professioner arbetar mot hela Kalmar kommun och Södermöre kommundelsdelsförvaltning .

Dela detta jobb

Psykolog inom grundskola och förskola

Kalmar kommun - Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen