halsojobb.se

-->

Omvårdnadsansvarig till Barnakutsjukvård

Ansök nu

Omvårdnadsansvarig till Barnakutsjukvård

Vi rekryterar nu till tjänsten som omvårdnadsansvarig där du kan vara med och forma uppdraget! Vill du vara med och leda och utveckla framtidens barnakutsjukvård i Karolinskas justerade verksamhetsmodell inom ett omvårdnadsområde?

Omvårdnadsområde (OO) barnakutsjukvård tar ansvar för barnakutsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus inom Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har ca 250 anställda som bedriver vård, dygnet runt, på våra enheter. Vi möter och vårdar barn med alla slags sjukdomar och akuta tillstånd och samarbetar i tvärprofessionella team. På våra barnakutmottagningar i Solna och Huddinge tar vi emot totalt ca 60 000 barn i åldrarna 0 -18 år. I Solna har vi uppdraget att sköta ett bredare uppdrag inklusive traumaomhändertagande, barnkirurgiska och ortopediska diagnoser. I Huddinge har vi ett medicinskt patientflöde. Verksamheten i Huddinge innefattar även slutenvård och hemsjukvård för barn med ett Stockholmsövergripande uppdrag att sköta barn med högsmittsamma sjukdomar.

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 15500 medarbetare. I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.

Vi har ett stort och viktigt utbildningsuppdrag för både omvårdnadsmedarbetare och läkare och tar detta uppdrag på stort allvar. Hos oss trivs studenter och vi har mycket goda resultat i våra studentenkäter och utvärderingar av utbildningsdoktorer. Vi arbetar också aktivt med att utveckla kompetensen hos våra medarbetare. Vi bedriver forskning inom såväl akutsjukvård som infektionssjukvård.

Om tjänsten
I den nya rollen som omvårdnadsansvarig vid OO barnakutsjukvård rapporterar du till verksamhetschef omvårdnad och har ansvar att skapa möjligheter för forskning och utbildning relaterat till omvårdnadsverksamheten inom barnakutsjukvården. Du ger stöd till övriga chefer inom områden som vårdutveckling, kvalitetsuppföljning och omvårdnadsforskning samt arbetar med övergripande kompetens och kompetensutveckling av omvårdnadspersonalen inom omvårdnadsområdet.

Vi är ett härligt gäng med mycket energi och vi värnar ett gott samarbetsklimat mellan siterna. Arbetsglädje och prestigelöshet är grundläggande för vårt arbete på vårdgolvet liksom i vår ledningsgrupp.

Vi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med att driva och utveckla omvårdnad inom barnakutsjukvård vid en av landets största barnakutverksamheter.

Uppdraget som omvårdnadsansvarig består sammanfattningsvis av att:

  • Samordna och säkerställa kompetensutveckling av omvårdnadspersonal i samråd med utbildningsansvariga sjuksköterskor.

  • Identifiera ny kunskap inom omvårdnad, implementera och koordinera rutiner och riktlinjer, arbeta kontinuerligt med förbättringar och kvalitetsmätningar för att upprätthålla en säker vård av god kvalitet

  • Initiera och driva forskning, kompetensutveckling, utbildning och vårdutvecklingsaktiviteter inom ämnesområdet samt tillse uppföljning av dessa.

Vi söker
Vi söker nu Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OVA), 50% vårdutveckling kombinerat med 50% klinisk tjänstgöring. Hur den kliniska tjänstgöringen ska fördelas kan diskuteras utifrån den sökandes önskemål och verksamhetens behov men visst kvälls- och helgarbete ingår i tjänsten.

Vi söker dig med intresse och erfarenhet av att utveckla omvårdnad inom kliniskt arbete, utbildning och forskning. Du önskar arbeta med att överföra vetenskap till nya arbetssätt och rutiner som gagnar våra patienter. Du har erfarenhet från vårdutveckling, systematiskt kvalitetsarbete eller projektledning samt erfarenhet av implementering av nya rutiner och arbetssätt.

Du förväntas vara ett föredöme samt ha förmåga att entusiasmera och utveckla medarbetare i sin yrkesroll. Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn och att du delar vårt synsätt att sätta patienten först.

Kvalifikationer

Krav:

  • Du är legitimerad sjuksköterska med akademisk kompetens, lägst masterexamen motsvarande steg 6 i region Stockholms kompetensstege för sjuksköterskor.

  • Handledarutbildning samt pedagogisk erfarenhet.

  • Du är van att arbeta självständigt med en förmåga att se till helheten.

Meriterande:

  • Erfarenhet från arbete inom akutsjukvård och eller barnsjukvård.

  • Specialistutbildning inom akutsjukvård alternativt barn- och ungdom.

Ansökan 
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.  

Välkommen med din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.  

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. CV
2. Genomförda tester (MAP och Matrigma)  
3. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)
- Personligt brev (frivilligt)

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
- när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
- se över dina filterinställningar för skräppost
- hålla utkik i din skräppost.


Dela detta jobb

Omvårdnadsansvarig till Barnakutsjukvård

Karolinska Universitetssjukhuset