halsojobb.se

Omsorgsassistent till gruppboende LSS / BoDa-tjänst

Företag Tiohundra AB
Ort
Kategorier
Utgår

2019-11-24

Ansök nu

Omsorgsassistent till gruppboende LSS / BoDa-tjänst

Vi söker nya stjärnor till ett glatt gäng på Knutens gruppbostad i Norrtälje!
Om oss
Vårt verksamhetsområde Funktionsstöd och Service, vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar - fysiskt, psykiskt och intellektuellt. Vårt stöd är individuellt anpassat och präglas av lyhördhet för varje persons behov och önskemål. Inom verksamhetsområdet finns vuxenboenden, boenden för barn, korttidsboenden, fritidsverksamhet och daglig verksamhet. Anställningen är en BoDa-tjänst där vi arbetar för att öka samarbetet mellan boende och daglig verksamhet.  Idag har vi ett samarbete med en daglig verksamhet vilken vi arbetar på vissa dagar i veckan.

Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör oss unika i Sverige. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Detta gör oss också till en attraktiv arbetsgivare, vilket återspeglas i våra höga resultat i medarbetarenkäten. Tiohundra samverkar i Norrtäljemodellen som är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter.  
 Om tjänsten
För dig som är en engagerad omsorgsassistent med ett stort intresse för individens rätt till delaktighet och självständighet kan vi nu erbjuda stimulerande arbete på boende och daglig verksamhet. Dessa tjänster kallar vi BoDa-tjänster vilket innebär att tjänstgöringen ligger på främst boendet men viss del på daglig verksamhet.
Vi söker dig som har engagemang och stort intresse av att arbeta med personer som har intellektuella funktionsnedsättningar. Vi erbjuder ett intressant och stimulerande arbete där fokus ligger på att främja individens förutsättningar. Vi erbjuder dig att få vara med i verksamhetens olika utvecklingsfaser. Vi strävar efter att arbeta enligt Tillämpad Beteende Analys (TBA) och lägger vikt vid ett salutogent bemötande som syftar till individens utveckling och självständighet och delaktighet.
Du ska aktivt delta i de varierande arbetsuppgifterna som innebär pedagogiskt och praktiskt stöd till ett så självständigt liv som möjligt, både i och utanför bostaden. Ett gott bemötande är en självklarhet och i din roll inspirerar och engagerar du dig i individens vardag. I tjänsten planerar du både enskilt och i grupp för ett utforma ett upplägg efter individens behov och förmåga. I uppdraget ingår att medverka i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, vilka utgör grunden i att kvalitetssäkra våra insatser utifrån brukarens individuella behov. I arbetet ingår också att dokumentera i den sociala journalen samt att samverka med ledning, övriga medarbetare, daglig verksamhet, hälso-sjukvård, gode män, anhöriga och andra för personen viktiga kontakter. På Knutens gruppbostad är vi schemalagda dygnets alla timmar med sovande jour. 
Om dig
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt.      
Du behöver ha gått omvårdnadsprogrammet, barn och fritid med kurserna "människor i behov av stöd" och "fritid för funktionshindrade", mentalskötarutbildningen eller likvärdig utbildning samt ha erfarenhet av arbete med personer med autism och utmanande beteende.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.   
Intervjuer sker löpande.

Dela detta jobb

Omsorgsassistent till gruppboende LSS / BoDa-tjänst

Tiohundra AB