halsojobb.se

-->

Kvalitetssamordnare till Klinisk genetik

Ort
Kategorier
Utgår

2020-04-19

Ansök nu

Kvalitetssamordnare till Klinisk genetik

 

Vi erbjuder  
Klinisk genetik är landets största enhet i sitt slag. Vi tillhandahåller genetisk expertkunskap och har ansvar för  laboratoriediagnostik, familjeutredningar och patientinformation vid genetiska sjukdomar. Vi bedriver även forskning och utbildning. Verksamheten har  regionansvar och är en av åtta funktioner vid Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL).

Vår verksamhet ligger på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, i nära anslutning till Nya Karolinska Solna och BioClinicum där mycket av vår forskning utförs. 
 
Kunskapsutvecklingen inom genetik går snabbt och detta leder till att även sjukvården behöver utvecklas för att ligga i framkant. En viktig del av utvecklingsarbetet är att kvalitetssäkra laboratoriemetoder och vår mottagningsverksamhet, samt att kontinuerligt arbeta med förbättring. En effektiv laboratoriemedicinsk verksamhet är avgörande för effektiva vårdprocesser, en god vård och god patientsäkerhet.Vi strävar efter att kvalitetsarbetet inom verksamheten alltmer sker integrerat med det förbättrings- och verksamhetsutvecklingsarbete vi genomför och i nära samarbete med patientflöden, vårdgivare och patientrepresentanter. Klinisk genetik omfattas av en gemensam ackreditering med övriga funktioner inom KUL. 
 
Om tjänsten
Som Kvalitetssamordnare på Klinisk genetik är du ansvarig för att leda arbetet med kvalitetsdokumentation, kvalitetsrevisioner, samt utbildning och information inom området. En viktig del av arbetet är vidareutveckling av kvalitetsarbetet till ett integrerat system för kvalitet och förbättringsarbete. Ledaregenskaper är viktiga, då du ska involvera och engagera alla medarbetare på kliniken. Som Kvalitetssamordnare är du en viktig representant för Klinisk genetik vid interna och externa kontakter. Du ingår i klinikens ledninsggrupp och är en del av nätverket av kvalitetssamordnare på KUL.
 
Vi söker 

 Dig som har  minst 3-årig akademisk utbildning inom kemi, teknik eller hälso- och sjukvård. Du skall ha god kunskap om och erfarenhet av ackrediterad klinisk laboratoriemedicin, kvalitets-,förbättrings- och verksamhetsutvecklingsarbete. Du skall ha ett genuint intresse att leda och utveckla kvalitetsarbete, i nära samarbete med medarbetare och chefer. Du skall ha god förmåga att sammanfatta och förmedla ett budskap i tal och skrift, helst både på svenska och engelska. Forskningserfarenhet är meriterande

Personliga egenskaper
Vi vill att du är handlingskraftig, nyfiken och drivande. Du ska kunna kommunicera,  med och motivera personal, samt främja samarbete mellan grupper. Du ska ha förmåga att systematiskt utvärdera verksamheten och ha god förmåga till helhetssyn.  
 

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  

2. CV

3. Övriga bilagor (bifogas i förekommande fall)  

- Yrkeslegitimation  

- Bevis om specialistkompetens  

- Bevis om medicine doktorsexamen  

- Bevis om docentur  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetslaboratoriet har en nationellt ledande roll inom laboratoriemedicin. Vår kompetens finns inom alla laboratoriemedicinska discipliner. Vi bedriver forskning och utveckling i framkant tillsammans med Karolinska Institutet och med närmare 20 miljoner kliniska analyser årligen utgör vi en central del av sjukvården.  

Vi är cirka 2300 medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Blodcentralerna i Stockholm, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus samt på närmare 70 provtagningsenheter i öppenvården. 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Kvalitetssamordnare till Klinisk genetik

Karolinska Universitetssjukhuset