halsojobb.se

Logga

Kurator 80%

Ort
Kategorier
Utgår

2021-08-04

Ansök nu

Kurator 80%

Arbetsbeskrivning

Gillbo-Gröndal är en kommunal grundskola som består av två skolor, Gillboskolan åk. 3-9 samt Gröndalsskolan åk. F-2. Totalt har enheten ca 600 elever.

Vi söker en engagerad och kompetent kurator som är en trygg och lösningsorienterad person med ett positivt förhållningssätt. Du kommer att vara en del i det förebyggande och elevhälsofrämjande arbetet tillsammans med övriga medarbetare i elevhälsoteamet, övriga pedagoger i arbetslagen och skolledning.

Alla skolor i Sollentuna kommun arbetar med Olweusmodellen för trygghet och trivsel. Gillbo-Gröndal är certifierad utifrån de krav som ställs i denna modell. Som skolkurator kommer du att vara ansvarig för skolans arbete enligt Olweusmodellen och om modellen är ny för dig kommer du att kunna få den utbildningen av erfarna instruktörer.

I arbetet ingår även sedvanliga kuratorsuppgifter inom ramen för skolans ansvarsområde. Du kommer att vara en viktig person i vårt främjande och förebyggande arbete men även i det reaktiva arbetet genom att utreda, följa upp och dokumentera insatser. Du ingår och är en viktig del i skolans Elevhälsoteam. Där bidrar du med kunskap om elevernas generella och specifika psykosociala hälsa och sociala situation. Vid behov genomför du också skolsociala utredningar och bedömningar, som underlag för beslut om olika slags insatser.

Kvalifikationer

Du har en socionomexamen med eventuella påbyggnadskurser.
Erfarenhet från yrket, gärna även tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator. 

Vi tillmäter din personliga lämplighet stor betydelse. Vi värdesätter en god förmåga att sätta gränser, bygga goda relationer med elever, deras vårdnadshavare och med pedagoger på skolan.

Det är absolut nödvändigt att du arbetar strukturerat enligt skolans planer och rutiner och att du känner dig bekväm i att dokumentera skriftligt på ett tydligt och korrekt sätt enligt de krav som ställs inom yrket och på oss som skola.

Vi förväntar oss att du har kunskap om skol- och sociallagstiftning samt god kunskap om samhällets olika stödsystem, myndigheter och är bekväm i kontakterna med dem.

Förmågor och färdigheter
Personlig mognad
Självgående
Flexibel
Stabil
Uthållig
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Empatisk förmåga
Muntlig kommunikation
Strukturerad
Kreativ
Problemlösande analysförmåga
Mål och resultatorienterad

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 

Dela detta jobb

Logga
Kurator 80%

Sollentuna kommun - Utbildningskontoret