halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Myndighetsavdelningen arbetar med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I uppdraget ingår att vi utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av stöd och omsorg. 
Avdelningen är inne i en stark och spännande utvecklingsfas. Det innebär bland annat att vi inför nya arbetsmetoden IBIC (individens behov i centrum) och E- tjänster. Nationellt händer det mycket kring de lagstiftningar vi jobbar utifrån samtidigt som medborgares behov av insatser ökar. Detta sammantaget gör att vi nu behöver rekrytera nya medarbetare. 
På vår arbetsplats så ser vi mångfald som berikande. Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med närhet till hjälpsamma kollegor. Möjligheter att påverka och hög delaktighet i verksamhetens utveckling. Vi erbjuder också individuellt anpassat introduktionsprogram samt ett nära ledarskap. 
Vi ser fram emot din ansökan!

Arbetsuppgifter

I uppdraget handlägger du ärenden enligt gällande lagstiftning (SoL), utgår från riktlinjer och gällande rutiner. 
I arbetsuppgifterna ingår att utreda behov enligt arbetsmetoden IBIC, fatta beslut och ansvara för att beslut verkställs genom att sända uppdrag till utförare. I samband med utredning ingår att ge information samt råd och stöd till brukare. Arbetet innefattar även uppföljning av fattade beslut. Arbetet kräver stor lyhördhet för den enskildes behov.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är intresserad och blir engagerad av att jobba med människor och du har erfarenhet av myndighetsutövning. Du behöver ha en personligt mognad och förmåga att skapa förtroende för din omgivning. Din förmåga att se och lyssna in behov är god. Vidare ser du samarbete som en självklar och viktig del i ditt arbete. Uppdraget kräver att du har en god struktur och är noggrann i ditt arbetssätt. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift då möten och dokumentation är grundläggande i arbetet.

Meriterande är erfarenhet av att jobba enligt arbetsmetoden IBIC och arbete i verksamhetssystemet Treserva.

Körkort erfordras.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Susanne Johansson
Enhetschef
0498-263378

Gunilla Rylander
Enhetschef
0498-204196

Kristina Jakobsson
Skyddsombud
kristina.jakobsson@gotland.se

Zandra Hansson
Facklig representant, Handläggare LSS/SoL- Facklig företrädare för SSR

Liz Bogren
Facklig representant, Handläggare SoL - Facklig företrädare för Vision
liz.bogren@gotland.se

Logga

Handläggare SoL/­socialpsykiatri

Företag Region Gotland
Ort
Utgår

2019-04-14

Ansök nu

Dela detta jobb