halsojobb.se

Enhetschef inom myndighetsutövning

Företag Tanums kommun
Ort
Utgår

2019-12-10

Ansök nu

Enhetschef inom myndighetsutövning

Arbetsuppgifter

Arbetet som enhetschef i en liten kommun är dynamiskt och erbjuder goda möjlighet att hantera en bredd av frågor både på strategisk och operativ nivå. Vi arbetar med förebyggande insatser som bygger på nära samverkan mellan individ, familj och dess nätverk. Intern och extern samverkan är viktiga förutsättningar i vardagsarbetet, samt aktivt deltagande i förvaltningens övergripande kvalitetsarbete. Enhetschefen ansvarar för att leda, planera, utveckla och följa upp enhetens arbete så att kraven i gällande lagstiftning, avtal, policys och uppsatta mål efterföljs. Rollen innefattar även att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett positivt utvecklingsklimat, där medarbetarnas kreativitet tas tillvara. Verksamhetsansvar för enheten kräver god kunskap och erfarenhet av arbetsledning och ekonomisk styrning.  

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen och/eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lik-värdig. Du är väl förtrogen med gällande lagstiftning och arbetsrättsliga lagar relaterade till uppdraget samt är van vid politisk styrning. Du ska ha lång arbetserfarenhet av myndighetsutövning samt har tidigare erfarenhet av ledande befattning inom socialtjänstens område. Du har en välutvecklad kommunikativ förmåga, är analytisk och ekonomiskt medveten.

 

Som person är du utåtriktad, öppen och engagerad i ditt arbete och du har förmåga att inspirera, motivera och leda medarbetarna genom förändring och att nå verksamhetens mål. Du motiveras av att arbeta med verksamhetsutveckling och ser samarbete, både internt och externt, som en självklarhet och en styrka i vardagen där prestigelöshet och lösningsfokuserat arbetssätt är ledord. För att uppnå en sammanhållen och integrerad socialtjänst ser vi det extra viktigt att du är samarbetsinriktad, har helhetsperspektiv samt kan se frågor ur olika perspektiv. Det är en förutsättning att du är trygg i dig själv med en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Stor vikt kommer att läggas vid personlighet lämplighet

Övrigt 

 Välkommen att höra av dig till avdelningschef Tone Hjärling 0525-18169, förvaltningschef Sirene Johansson  0525-181 55eller HR-specialist Ulrika Eriksson 0525-18157. Fackliga företrädare kan nås genom kommunens kundcenter 0525-180 00. Komplett ansökan med meritförteckning och löneanspråk, märkt ref nr ”2019-409”, sänder du senast 2019-12-10.

Tanums kommun använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ange inga referenser i din ansökan. Vi frågar efter referenser senare i processen.

Arbetsgivaren Tanums kommun
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag. 

Om du, liksom oss, strävar efter att utveckla en modern socialtjänst med arbetssätt och metoder som är anpassade efter individens behov, omvärldens förutsättningar och samhällets resurser, då ska du söka dig till oss! 

Välkommen in med din ansökan!

Dela detta jobb

Enhetschef inom myndighetsutövning

Tanums kommun