halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum. Myndighetsavdelningen arbetar med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I uppdraget ingår att vi utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av stöd och omsorg. Avdelningen är inne i en stark och spännande utvecklingsfas. Det innebär bland annat att vi har infört nya arbetsmetoden IBIC (individens behov i centrum) och E- tjänster. Nationellt händer det mycket kring de lagstiftningar vi jobbar utifrån samtidigt som medborgares behov av insatser ökar. På vår arbetsplats så ser vi mångfald som berikande. Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med närhet till hjälpsamma kollegor. Möjligheter att påverka och hög delaktighet i verksamhetens utveckling. Vi erbjuder också individuellt anpassat introduktionsprogram samt ett nära ledarskap.

Arbetsuppgifter

Som en del av Mottagningsteamet kommer du medverkar och hantera olika mötesformer som planeringsmöten och samordnad individuell planering (SIP) i samverkan med andra. I uppdraget utreder du ärenden enligt gällande lagstiftning (SoL) samt utgår från riktlinjer och gällande rutiner. I arbetsuppgifterna ingår det att utreda behov enligt arbetsmetoden IBIC och besluta om rätten till bistånd och ansvara för att beslut verkställs genom att sända uppdrag till utförare.
I dina arbetsuppgifter ingår vidare att bemanna vår gemensamma mottagningstelefon, ta emot inkommande mail i gemensam mailbox samt övrig post. Detta innebär att behöver kunna svara på frågor samt skicka ut informationsmaterial och ansökningsblanketter. Teamet ska vara flexibelt och medarbetarna har olika ansvarsområden under olika perioder.
Arbetet kräver stor lyhördhet för den enskildes behov.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är intresserad och blir engagerad av att jobba med människor och du har erfarenhet av myndighetsutövning. Du behöver ha en personlig mognad och förmåga att skapa förtroende för din omgivning. Din förmåga att se och lyssna in behov är god. Vidare ser du samarbete som en självklar och viktig del i ditt arbete. Uppdraget kräver att du har en god struktur och är noggrann i ditt arbetssätt. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift då möten och dokumentation är grundläggande i arbetet. Meriterande är erfarenhet av att jobba enligt arbetsmetoden IBIC och arbete i verksamhetssystemet Treserva.

Körkort erfordras.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Logga

Biståndshandläggare SoL Mottagningsteamet

Företag Region Gotland
Ort
Utgår

2019-12-29

Ansök nu

Dela detta jobb