halsojobb.se

Universitetssjukhusen erbjuder många karriärvägar under ett tak

De svenska region- och universitetssjukhusen erbjuder en mångfald av karriärmöjligheter inom bland annat forskning, specialistvård och undervisning. Sjuksköterskor med någon form av spjutspetskompetens är särskilt efterfrågade.

De fem specialistinriktningarna som för tillfället efterfrågas mest på de stora landstingssjukhusen är operationssjuksköterskor, onkologisjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, barnsjuksköterskor och intensivvårdsjuksköterskor. Den som arbetat med diabetes-, hjärt-, och urologivård samt stomiterapeut står också högt i kurs.

Om du arbetar på ett stort sjukhus gäller det att vara tydlig angående dina ambitioner och önskemål inför din chef. Be gärna henne eller honom introducera dig i de olika avdelningar och verksamheter som finns, eftersom sjukhusen ofta är stora kan det vara svårt att på egen hand skaffa sig en överblick över alla de karriärmöjligheter som erbjuds.