halsojobb.se

SKL vill attrahera fler läkare till primärvården

Läkarförbundet har gjort en kartläggning av tillgången på allmänläkare som ska vidarebefordras till Sveriges kommuner och landsting.  SKL planerar att genomföra ett åtgärdsprogran som ska lösa kommunernas rekryteringsproblem av läkare med inriktning mot psykiatri och allmänmedicin.

Läkarförbundets kartläggning av tillgången och efterfrågan på såväl fasta läkare som stafettläkare i primärvården visar att 950 stafettläkare arbetade en genomsnittlig tisdag hösten 2012. Vid samma tidpunkt fanns 935 vakanser. Landstingen har alltså svårt att rekrytera tillräckligt många läkare till specialistutbildningen i allmänmedicin.

Läkarförbundets kartläggning är den första som gjorts på flera år. Förbundet är också berett att bidra till att hitta en lösning på rekryteringsproblemen, bland annat genom att på olika sätt få primärvården att framstå som en attraktiv arbetsgivare för unga nyutexaminerade läkare.