halsojobb.se

Gamla journalsystem, ett problem för könsbytta

Landstingets journalsystem har svårigheter i samband med könsbytta patienter

Journalsystemet Cosmic som används i Uppsala län hade svårigheter att hantera den tidigare kvinnans nya manliga personnummer. Barnmorskeavdelningen förbryllades när journalsystemet inte accepterade det manliga personnumret. Landstingets graviditetsvy som används vid dokumentation och övervakning av graviditeten kräver ett kvinnligt personnummer. Detta medför stora svårigheter vid hantering av könsbytta patienters journaler.

Nu krävs det riktlinjer från Socialstyrelsen vid hantering av liknande fall. Landstinget i Uppsala län tror att denna typ av fall kommer att bli vanligare i framtiden.