halsojobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Halsojobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Tannhelse Rogaland

Tannhelse Rogaland er et fylkeskommunalt foretak som ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Foretaket driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Hovedoppgave og målsetning er å gi rett hjelp til rett tid og sette befolkningen i stand til å bevare tenner for livet.

Tannhelse Rogaland er den tjenesten i fylkeskommunen, bortsett fra offentlige kommunikasjon, som har størst kontakt med befolkningen. I 2018 var i underkant av 175 000 rogalendinger under tilsyn av Tannhelse Rogaland.

Tannhelse Rogaland har 34 tannklinikker, hvorav ett kompetansesenter med to spesialisttannklinikker og en forskningsavdeling. Fylket er delt inn i 4 tannhelsedistrikter som ledes av distriktsledere. Det er til sammen over 320 tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Daglig leder har det overordnede ansvaret for den daglige driften. Det tannhelsefaglige ansvaret ligger hos leder av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland.

Bransch

Tannhelseforetak

Anställda

386

Huvudkontor

Stavanger, Norge

Adress

Arkitekt Eckhoffsgate 1, 4010 Stavanger

Webbplats

language

Sociala medier

Vad säger våra medarbetare?

Medarbeider

Tannlege

Tilfeldig at det vart Stavanger og Tannhelse Rogaland. Hadde inga tilknytning og kjende ikkje ein einaste person her.

Gav meg sjølv 2 år (tenkte at eitt år var for lite). No er det blitt 22 år…

22 år på same tannklinikken og på same kontoret😊

Kvifor blitt verande? Godt arbeidsmiljø, stor variasjon i pasientsamansetnaden. Får framleis stadig utfordre meg sjølv- men er klar over at dette også er opp til den enkelte behandlar «kor langt ein vil strekke strikken». Ein må tørre å prøve seg, skal ein få ein variert kvardag. Er opptatt av å heile tida lære nytt/bli betre. Opptatt av framdrift.

Trivast å vere «mentor» for yngre kollegaer og er i tilllegg engasjert i tillitsmannsarbeidet og trivst med å vere med å bidra på andre arenaer i organisasjonen enn berre på eigen klinikk.

Dersom ein ønskjer ein variert kvardag, med ei mengd med ulike herlege pasientar frå 0-100 år, så meiner eg at THR er plassen. MEN det er opp til deg sjølv korleis du skapar di eiga karriere. Om du trivst berre med å leggje fyllingar, så gjer det. Men om du vil utvikle deg i andre retningar og bli ein god almenpratikar, så der det rikeleg med moglegheiter å gje seg i kast med både endo, protetikk og kirurgi i THR😊 Og godt arbeidsmiljø, krev at ein sjølv også bidreg. Det kjem ikkje av seg sjølv😉

 

 

 

 

 

Missa inga jobb från Tannhelse Rogaland

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor