halsojobb.se

 

  Bodens kommun - Socialförvaltningen

Våga prova

Som medarbetare i bodens kommun kommer du vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande. Vi erbjuder också en stark våga prova-kultur där du får stort stöd från kollegor och chefer. Förutom viktiga och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi även vissa förmåner.

Kompetensutveckling

I medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare kartläggs behovet av utbildning och kompetensutveckling. Varje medarbetare har rätt till en plan för sin kompetensutveckling.

För chefer finns grundläggande interna utbildningar och informationstillfällen. Det arrangeras även kommungemensamma chefsfrukostar och alla nya chefer får möjlighet att delta i ett ledarutvecklingsprogram.

Det här står vi för

I Bodens kommun ska alla medarbetare uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna yrkesstolthet. Bodens kommun arbetar för ett hållbart arbetsliv och är en attraktiv arbetsgivare när medarbetarskapet och ledarskapet fungerar bra, när det råder jämställdhet på arbetsplatserna, när medarbetarna har en god hälsa och arbetsmiljö, bra kompetens och konkurrenskraftiga löner och villkor.

All verksamhet i kommunen är till för är att ge kommuninvånarna service med hög kvalitet. Den service och det bemötande som ges ska vara jämställt och likvärdigt oavsett kön.

För att uppnå detta har vi i Bodens kommun en gemensam värdegrund och HR-strategi. Värdegrunden ger vägledning i hur vi ska förhålla oss till och bemöta varandra.

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

3000

Huvudkontor

Boden

Sociala medier

Lediga jobb från Bodens kommun - Socialförvaltningen

Undersköterskor- korttidsvikarier till hemtjänsten

Boden - 72 dagar kvar

Läs mer

Vårdbiträden- korttidsvikarier till hemtjänsten

Boden - 72 dagar kvar

Läs mer

Rehabiliteringspersonal - korttidsvikarier

Boden - 72 dagar kvar

Läs mer

Habiliteringspersonal - korttidsvikarier

Boden - 72 dagar kvar

Läs mer

Personlig assistent - korttidsvikarier

Boden - 72 dagar kvar

Läs mer

Vårdbiträden - Vikarier Äldreboende

Boden - 72 dagar kvar

Läs mer

Undersköterskor - Vikarier Äldreboende

Boden - 72 dagar kvar

Läs mer

Vad säger våra medarbetare?

Johanna Hellgren

Alf Wennskog

Petronella Sirka

Bodens kommun - Socialförvaltningen i sociala medier

Missa inga jobb från Bodens kommun - Socialförvaltningen

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor