halsojobb.se

-->
 

Vi erbjuder
Vår verksamhet ansvarar för såväl slutenvård som öppenvård för alla barncancerpatienter i region Stockholm/Gotland och för vissa diagnoser även barn från hela landet.

Knuten till verksamheten finns vår kliniska studieenhet som stöder och driver kliniska studier inklusive tidiga läkemedelsprövningar. Verksamheten har också ett nära samarbete med Barnhematologen, Huddinge samt uppföljningsmottagningen för barncancer inom SLSO. I verksamheten bedrivs många vårdnära utvecklingsprojekt.

Nu söker vi två överläkare i Barnonkologi.

Om tjänsten
Överläkartjänst i Barnonkologi innebär tjänstgöring inom barnonkologisk slutenvård, dagvård och mottagningsverksamhet vid barnonkologen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. I tjänsten ingår tjänstgöring som bakjour för barnonkologiska patienter.

Som överläkare förväntas du ta ett övergripande ansvar för ett eller flera områden och bidra till utveckling av verksamheten.

Vi söker
dig som är överläkarkompetent inom barnonkologi och
- är van att ta ansvar för utvecklingsarbete i verksamheten, nationellt och internationellt
- har god samarbetsförmåga, vill bidra till att yngre kollegor växer in i rollen som barnonkolog och ser värdet hos alla medlemmar i det multiprofessionella teamet
- är noggrann och har god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter
- ser barnets perspektiv som central i verksamheten

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistkompetens i Barnonkologi med hematologi. Disputerad. Överläkarkompetent enligt vid sakkunniggranskning.

Meriterande: Erfarenheter av utvecklings- och forskningsarbete inom barnonkologin på nationell och internationell nivå.

För överläkarbefattning krävs minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.

För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Den medicinska enheten Högspecialiserad barnmedicin 1 är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi bedriver högspecialiserad sjukvårdvård och arbetar tillsammans i team; omvårdnad, medicin och andra professioner. Barnonkologen ligger på plan 12 i den nya sjukhusbyggnaden. Här har vi en slutenvårdsavdelning som vårdar patienter dygnet runt och en dagvårdsavdelning. Här finns också en klinisk prövningsenhet.

Vi vårdar barn och ungdomar i alla åldrar med olika tumörer, blod- och koagulationssjukdomar. Barnen vårdas länge och familjerna är i behov av stöd. Därför är vi extra måna om barnperspektivet, delaktighet och kontinuitet. Vi har personal som roterar mellan öppenvård och slutenvård och mellan forskning och klinik. Här finns flera vårdnära stödfunktioner såsom avdelningsfarmaceut, syskonstöd och konsultsjuksköterskor. Vi är ett av sex barnonkologiska centra i Sverige och vi samarbetar kring forskning, utbildning och utveckling.

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Vi söker två överläkare i Barnonkologi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Ort
Utgår

2020-12-06

Ansök nu

Dela detta jobb