halsojobb.se

-->

Vi söker sektionschefer till Internmedicin inom Tema Akut och Reparativ medicin (ARM)

Ort
Kategorier
Utgår

2020-01-31

Ansök nu

Vi söker sektionschefer till Internmedicin inom Tema Akut och Reparativ medicin (ARM)

 

Vi erbjuder följande roller

  • Sektionschef, Akut internmedicin, Medicinsk Enhet Akut
  • Sektionschef, Akut internmedicin och akutsjukvård, Medicinsk Enhet Akut
  • Sektionschef, Akutsjukvård, Medicinsk Enhet Akut
     

Om tjänsten

Medicinsk Enhet Akut utgörs av de läkare som hanterar huvudparten av de akuta patientflödena för vuxna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge med fokus på akutsjukvård och internmedicin.

Intensivakuten i Solna tar emot 15.000 patienter med behov av sjukhusets högspecialiserade resurser årligen – en till volymen mindre och komplex verksamhet. Akutvårdsavdelningarna AVA - Akutvårdsavdelning (18 vpl) och IMA - Intermediärvårdsavdelning (6 vpl) erbjuder två nivåer av förhöjd vårdnivå. Akutmottagningen i Huddinge tar emot 55.000 patienter årligen. Akutvårdsavdelningarna i Huddinge där du som sektionschef kommer att ha medarbetare utgörs av MAVA  - medicinsk akutvårdsavdelning (24 vpl), AVA  - akutvårdsavdelning (18 vpl) och MIMA – medicinsk intermediärvårdsavdelning (4 vpl som ökas upp till 6 vpl under våren 2020).

Som sektionschef utformar och resurssätter du med  kompetenser utifrån patienternas behov. Du har ett nära samarbete med ett antal interprofessionella och interdisciplinära team. Du förväntas delta i utvecklings- och förbättringsarbete för att optimera flödena inom den akuta vårdkedjan och skapa mesta möjliga värde för patienterna. I uppdraget ingår även ansvar för omvärldsbevakning för perspektiv i form av kunskap om ”best practice” och innovationsinitiativ inom den egna verksamheten.

Du har medarbetaransvar för specialistläkare och seniora ST läkare inom aktuell specialitet. Du motiverar och engagerar dina medarbetare i en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras.

Du har också ett sammanhållet ansvar för integration av vård (utfall/ kvalitet och produktion), forskning och utbildning samt ekonomi och arbetsmiljö utifrån uppdrag från verksamhetschef.

Som sektionschef förväntas du att arbeta delar av din tid som chef och delar av din tid kliniskt.

Du rapporterar direkt till  verksamhetschefen (VC) och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker

Vi söker dig som är en driven ledare med lyhördhet för patienters och medarbetares behov. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras professionella utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du ansvarar för verksamhetens resultat vilket innebär att ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande samtidigt som du är kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Du har specialistkompetens inom relevant kunskapsområde för verksamhetens patienter. Du är engagerad i att säkerställa att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Du har god akademisk kompetens, erfarenhet av forskning, utbildning och förbättringsarbete. Det är meriterande om du är disputerad.

 

Kvalifikationer

Krav: Specialistutbildning i internmedicin eller akutsjukvård

Meriterande: Dubbelspecialistutbildning i internmedicin och akutsjukvård, forskarutbildning och om du har tidigare ledarerfarenheter/ ledarskapsutbildning

 

Uppdraget för Tema Akut och Reparativ medicin (Tema ARM) är att

säkerställa högklassig vård, forskning och utbildning för patientgrupper inom

akutsjukvård, internmedicin, trauma/akutkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi,

kraniofaciala sjukdomar, öron-näsa-hals/ hörsel och balans, samt transplantation.

Temat kommer  både att fokusera på det kompletta omhändertagandet av den akut sjuka patienten och  utveckla de högspecialiserade uppdragen för Karolinska inom de ovan beskrivna

områdena.

Temat kommer att bestå av cirka 1600 medarbetare inom fem medicinska enheter

och två omvårdnadsområden. Slutenvården bedrivs både i Huddinge och Solna och

öppenvården bedrivs både i Solna, Huddinge, Danderyd och Rosenlund.

 

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

1. Personligt brev

2. CV

3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)

  • Bevis om specialistkompetens (i förekommande fall)
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer

Ansökan

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi

i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett

personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på

arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina

erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker

och transparent.

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får

sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset

är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.

 

 

 

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionalutveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Vi söker sektionschefer till Internmedicin inom Tema Akut och Reparativ medicin (ARM)

Karolinska Universitetssjukhuset