halsojobb.se

-->

Verksamhetschef till Medicinsk enhet Njurmedicin

Ort
Kategorier
Utgår

2020-01-01

Ansök nu

Verksamhetschef till Medicinsk enhet Njurmedicin

 

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?

Vår vision ”Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården” är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle. En viktig del i vår verksamhet är värdebaserad vård, där vården i allt större utsträckning styrs utifrån de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten. Vår tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens väg genom vården. 

Vi erbjuder
Inom Medicinsk enhet Njurmedicin behandlas och utreds patienter med akut och kronisk njursjukdom och här finns en stor del av dialysverksamheten i Stockholmsregionen. Vi har ett fokus på bland annat utveckling av självdialys och hemdialys och vi har ett nära samarbete med transplantationsverksamheten vid sjukhuset. Arbetet sker i interdisciplinära team med nära samarbete med klinisk och preklinisk forskning och utbildning.

Vår verksamhet är uppdelad i två patientflöden:

Medicinsk njursjukdom
Patientflödet inkluderar patienter med olika medicinska njursjukdomar såsom glomerulonefriter, vaskuliter och andra systemsjukdomar med njurengagemang, ärftliga njursjukdomar med mera. I flödet ingår även patienter med avancerad njursvikt som förbereds för dialys och njurtransplantation samt långtidsuppföljning av njurtransplanterade patienter

Dialyskrävande njursvikt
I detta patientflöde inkluderas patienter med dialyskrävande njursvikt, såväl de som behandlas med peritonealdialys som hemodialys. Flödet inkluderar dialysbehandling på sjukhus, på extern dialysmottagning och i hemmet.

Läs mer om Tema Inflammation och infektion här!

Om tjänsten
Som verksamhetschef har du ansvar för den personal, de lokaler, den utrustning och den budget som av temachefen pekats ut ska ingå i din verksamhet.  

Du ansvarar lokalt för den löpande verksamheten och ska bevaka att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav.

Inom ramen för tilldelat uppdrag ska du tillse att medicinska bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodoser patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget

Du ska även tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker. Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Vidare ska du ansvara för verksamhetens budget och resursernas användning samt ha ett samlat resultatansvar för verksamheten.

Du ska tillsammans med andra verksamhetschefer upprätthålla effektiva samverkansstrukturer samt säkerställa att vårdgivaren kan uppfylla sitt Forskning- och Utbildningsåtagande.

Vi söker 
Vi söker dig som är disputerad och har god akademisk kompetens och erfarenhet av forskning och utbildning. Du har god specialistkompetens inom relevant kunskapsområde för verksamhetens patienter. Du har erfarenhet av att leda komplexa verksamheter.

Du ser helheten och tar strategisk hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer. Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Varmt välkommen med din ansökan!

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 
1. Personligt brev
2. CV
3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag).

  • Bevis om specialistkompetens  (i förekommande fall)  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer.

Ansökan 
För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Verksamhetschef till Medicinsk enhet Njurmedicin

Karolinska Universitetssjukhuset