halsojobb.se

Verksamhetschef till Medicinsk Enhet Centrum för Kliniska Cancerstudier

Ort
Utgår

2021-10-22

Ansök nu

Verksamhetschef till Medicinsk Enhet Centrum för Kliniska Cancerstudier

Vår vision beskriver Karolinskas inriktning; Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

På Karolinska Universitetssjukhuset tar vi hand om de svårast sjuka patienterna. Vi ger den mest avancerade vården, vi driver världsledande forskningsprojekt och vi arbetar med utveckling och innovation för att göra morgondagens sjukvård ännu bättre.

Med våra värderingar ansvar, medmänsklighet och helhetssyn sätter vi patienten först, idag och i morgon.

Vi erbjuder

 • Ett stimulerande och intressant ledaruppdrag som verksamhetschef

 • Ett utvecklande arbete i högspecialiserad miljö med närhet till forskning, utbildning och utveckling

 • Teamarbete i lednings- och nätverksgrupper

 • Stor möjlighet att påverka och utveckla vården för våra patienter

Som chef och ledare på Karolinska erbjuds du mycket för att utveckla dig själv och din roll. Under hela ditt första år erbjuds du vår chefsintroduktion och vi erbjuder alla våra chefer utbildningar, såväl interna som övergripande för hela Region Stockholm.

Karolinska Universitetssjukhuset är tillsammans med Karolinska Institutet av Organisation of European Cancer Institutes ett certifierad Comprehensive Cancer Center. Tema Cancer är ett av fem teman vid Karolinska och omfattar närapå all cancervård vid Karolinska, kirurgisk såväl som medicinsk.

Centrum för Kliniska Cancerstudier (CKC) är Sveriges största prövningsverksamhet inom cancerområdet och bedriver alla typer av kliniska studier med cirka 400 pågående studier och drygt 60 nya studier varje år.

CKC växer och har i nuläget cirka 60 medarbetare uppdelat på sex olika enheter, på Karolinska Universitetssjukhusets bägge siter; Solna och Huddinge, dessa leds av 5 enhetschefer.

 • Cancerstudieenheten Huddinge genomför studier på cancerdiagnoser från fas 1 till fas 4. På enheten arbetar forskningssjuksköterskor och forskningsundersköterskor. Studierna genomförs tillsammans med ansvariga prövare inom Tema Cancer.

 • Studieenheten Huddinge delar lokaler med Cancerstudieenheten Huddinge och har en gemensam enhetschef. Studieenheten genomför primärt fas 1 studier på övriga diagnosgrupper på Karolinska och studier på friska försökspersoner.

 • Cancerstudieenheten Solna genomför studier på cancerdiagnoser från fas 2 till fas 4. På enheten arbetar forskningssjuksköterskor och forskningsundersköterskor.

 • Clinical Trials Office (CTO), en akademisk CRO som arbetar med forskningsprocessen från protokollskrivande till analys av studiedata i kliniska prövningar. På enheten arbetar kliniska prövningsledare, monitorer, statistiker och datamanagers. Totalt cirka 12 medarbetare med en enhetschef. Enheten koordinerar flera multi-center studier som drivs både nationellt och internationellt, där Karolinska är sponsor.

 • Fas 1-enheten genomför tidiga cancerstudier inklusive First-In-Human studier. Denna enhet är under expansion då intresset för fas 1 studier är stort och enheten har ett gott rykte om att genomföra denna typ av studier med hög kvalitet.

 • Studieenheten Solna är en behandlingsenhet där forskningspatienter erhåller sina studiebehandlingar. Enheten är tillgänglig för samtliga Karolinskas forskare för inbokning av studiebehandlingar. 8 behandlingssjuksköterskor arbetar på enheten.

CKC:s verksamhet är inne i ett dynamiskt skede med stor utvecklingsambition. Aktiviteterna inom CKC är mycket varierande och inkluderar framför allt studier för cancerpatienter men även för friska försökspersoner och studier för icke cancerpatienter. Vi bedriver alla typer av studier såsom läkemedels-, kirurgiska- och strålbehandlingsstudier samt ökande antal studier inom det expanderande området för Advanced Therapy Medical Product (ATMP).

Om tjänsten
Som verksamhetschef ska du leda den fortsatta utvecklingen av CKC med långsiktigt mål att fortsätta expandera världsledande forskning bland annat genom att erbjuda alla patienter möjlighet att ingå i kliniska studier och nära samarbete med hela sjukhuset och KI. Du rapporterar till temachef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som externt. Du ingår i temats ledningsgrupp tillsammans med övriga verksamhetschefer och vårdenhetschefer.

Du har ansvar för den personal, lokaler, utrustning och den budget som av temachef pekats ut ska ingå i den enskilde verksamhetschefens verksamhet. Du ansvarar för att upprätthålla och utveckla rätt kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget. Vidare ansvarar du för verksamhetens resultat, budget och resursernas användning.

Tjänsten tillsätts i samverkan med Karolinska Institutet enligt ALF-avtalet.

Vi söker
Vi söker dig som är en handlingskraftig och inspirerande ledare med mycket driv och som har en förmåga att se helheten. Du har stor klinisk kunskap och mycket erfarenhet av klinisk cancerforskning, i synnerhet tidiga faser av studier. Du har utbildning i Good Clinical Practice (GCP) samt kunnig i ackrediteringsprocesser. Du behöver vara en god teamspelare som gillar att leda tillsammans med andra.

Du är läkare med specialistkompetens inom onkologi eller hematologi med mycket stor erfarenhet inom klinisk prövning, allra helst fast 1-4 prövningar med olika typer av cancermediciner. Du är disputerad och är mycket forskningsaktiv inom cancerområdet, det är en merit om du är docent eller har meriter motsvarande professor. Du ingår i ett relevant internationellt nätverk och du har förstås mycket goda språkkunskaper i engelska och svenska.

Du kommer att vara delaktigt i sjukhusets arbete kring precisionsmedicin. Du vill sprida din kompetens och möjliggöra klinisk forskning på hög internationell nivå.

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till alla aspekter av cancerforskningens potential i agerande och beslut. Ditt arbetssätt är organiserat med tydliga processer.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi ser det som en självklarhet att du delar Karolinska Universitetssjukhusets värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn samt vår vision Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan lindra och bota idag.

Kvalifikationskrav

Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis i onkologi eller hematologi, disputerad och mycket forskningsaktiv inom cancerområdet.

Meriterande: docent eller meriter motsvarande professor.

Ansökan

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikaitoner kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

 1. CV

 2. Personligt brev

 3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)

 4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan


Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Läs mer om rekryteringsprocessen på Karolinska på https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.

Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Läs gärna mer om oss på www.karolinska.se och följ oss på sociala medier!

Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Huddinge och Solna, men även på Danderyds sjukhus. Våra medarbetare utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdom.

Genom att arbeta med värdebaserad vård där multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar strävar vi efter resultat som gör skillnad för våra patienter. Ett nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Dela detta jobb

Verksamhetschef till Medicinsk Enhet Centrum för Kliniska Cancerstudier

Karolinska Universitetssjukhuset