halsojobb.se

Verksamhetschef till Byavången och Hemtjänst Centrum

Ort
Kategorier
Utgår

2019-05-31

Ansök nu

Verksamhetschef till Byavången och Hemtjänst Centrum

Förenade Care driver Byavången och Hemtjänst Centrum på uppdrag av Tomelilla kommun. 

Byavången vård- och omsorgsboende har 57 lägenheter fördelade på fem enheter. Boendet erbjuder platser till äldre personer med varierande behov av vård och omsorg samt personer med demenssjukdom. 
Hemtjänst Centrum som omfattar både stadsbebyggelse och landsbygd, utgår från Byavången och utför beviljade insatser enligt Socialtjänst lagen och delegerade Hälso- och sjukvårds uppgifter samt ge personer vård och omsorg i deras hem.

Personalteamet består av verksamhetschef, gruppledare, omvårdnadspersonal. Sjuksköterskor och rehab ingår i den kommunala organisationen.

Förenade Care värnar om kvalitet och god miljö för både kunder, närstående, personal och uppdragsgivare. Vi erbjuder interna och externa utbildningar, friskvård samt engagerade medarbetare som alla arbetar efter vårt motto: Omtanke - Vänlighet - Service. 
All personal erbjuds förmåner, god löneutveckling och individuell lönesättning.
Förenade Care är certifierat enligt ISO inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ansvar och befogenheter 
Du har ansvar och befogenheter inom ramarna för verksamhetens budget. Du är ytterst verksamhetsansvarig för den dagliga driften och verksamhetssystemet. Du är ansvarig för externa kontakter och kontakt med myndighetspersoner. Du ansvarar för planering och genomförande av utbildningar i samråd med regionchef. Du ansvarar för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten enligt gällande avtal, lagar och förordningar tillsammans med regionchef.                                                                                                 
Du har nära samarbete med regionchefen som är din närmsta chef. Som verksamhetschef får du internutbildning inom Förenade Care i bl.a. arbetsrätt, digitala system, ISO-certifiering, avtal mm.
Du ansvarar som verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 4 kap. 2§
Verksamhetschefens ansvar framgår av hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80

Kvalifikationer

Lämplig utbildning på högskolenivå exempelvis leg. sjuksköterska etc. med minst tre års erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg i ledande ställning. 
Du har ett stort engagemang och intresse för äldreomsorg och du måste vara entreprenör i ditt synsätt att hitta nya vägar och möjligheter.
Du skall ha gedigna kunskaper inom arbetsfältet och kunna utarbeta/utveckla kvalitetssystem i syfte att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten för att nå målen utifrån ett proaktivt synsätt. Du skall ha förmåga att svara för de administrativa uppgifter inklusive budget som ankommer på verksamhetschef.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, som socialt hög kompetens samt förmåga att leda och samarbeta med såväl uppdragsgivare som medarbetare. 

Arbetstid/Varaktighet

Heltid. Tillsvidareanställning. 
Enligt kollektivavtal tillämpas 6 månaders provanställning.

Tillträde

Enligt ök.

Lön

Marknadsmässig månadslön enligt ök. 

Kontaktperson

Kerstin Jönsson Vårdchef/tf regionchef
E-post: kestinj@forenadecare.com
Telefon: 040-601 81 00

Ansökan

Välkommen med din skriftliga ansökan och CV.

Sista ansökningsdag

20190531
Ansökningar behandlas löpande.

Vi undanber oss rekryteringshjälp.

Dela detta jobb

Verksamhetschef till Byavången och Hemtjänst Centrum

Förenade Care AB