halsojobb.se

-->

Verksamhetschef till Barnkirurgi, Tema barn – Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Ort
Utgår

2020-01-01

Ansök nu

Verksamhetschef till Barnkirurgi, Tema barn – Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig, att vara med när Astrid Lindgrens Barnsjukhus justerar sin verksamhetsmodell och inför den nya viktiga rollen verksamhetschef till Barnkirurgi.

Barnkirurgi bedriver högspecialiserad kirurgisk barnsjukvård med stort utomläns- och regionvårdsuppdrag.

Om tjänsten
Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för personal, lokaler, utrustning och budget.

Du ansvarar lokalt för den löpande verksamheten och bevakar att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav. Du tillsätter nödvändiga resurser och vidtar åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker. Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Vidare ansvarar du för verksamhetens resultat, budget och resursernas användning.

Tillsammans med andra verksamhetschefer inom omvårdnad och medicin upprätthåller du effektiva samverkansstrukturer samt du säkerställer att vårdgivaren kan uppfylla sitt Forskning och Utbildning åtagande.

Inom ramen för tilldelat uppdrag ska du tillse att medicinska bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodoser patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.

Du rapporterar till temachef samt är verksamhetens- och Karolinskas representant så väl internt som externt.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker

 • Vi söker dig som har mycket god akademisk kompetens, företrädesvis disputerad, samt har erfarenhet av forskning och utbildning. Du har djup specialistkompetens inom barnkirurgi. Vidare söker vi dig som är en erfaren ledare med erfarenhet från klinisk verksamhet och som tidigare varit första linjens chef.
 • Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer.
 • Du samarbetar aktivt med andra för att nå gemensamma mål.
 • Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.
 • Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.
 • Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Välkommen med din ansökan!

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 
1. Personligt brev
2. Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)

 • Bevis om specialistkompetens  (i förekommande fall)  
 • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
 • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
 • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer
   

Ansökan 

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Verksamhetschef till Barnkirurgi, Tema barn – Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset