halsojobb.se

-->

Verksamhetschef sökes till Barn- och Neuroradiologi inom Funktionen Bild och Funktion

Ort
Kategorier
Utgår

2020-03-06

Ansök nu

Verksamhetschef sökes till Barn- och Neuroradiologi inom Funktionen Bild och Funktion

 

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?
 

Vår vision ”Patienten först  - tillsammans skapar vi den bästa vården” är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle.  En viktig del i vår verksamhet är värdebaserad vård, där vården i allt större utsträckning styrs utifrån de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten.

Vi erbjuder 

  • Spännande och fordrande arbete i högspecialiserad miljö med närhet till forskning och kompetensutveckling.
  • Teamarbete i lednings- och nätverksgrupper
  • Stor möjlighet att påverka och utveckla diagnostiken och vården för våra patienter

 
Om tjänsten
Barn- och Neuroradiologi är en ny verksamhet (sjösatt 1.1.2020) som ansvarar för undersökningar och behandlingar av barn och vuxna patienter på våra två sjukhus i Huddinge och Solna. Den barnradiologiska enheten tillhandahåller radiologisk diagnostik och behandling för samtliga barnpatientgrupper, och den neuroradiologiska enheten utför uteslutande högspecialiserade neuroradiologiska undersökningar och interventionella behandlingar, exempelvis vid stroke. Vi ligger i internationell framkant med modern apparatur, metodutveckling och forskning avseende diagnostik och behandling av sjukdomar och skador. Även avancerad huvud- och halsradiologi ingår i verksamhetens uppdrag. 
 
Som verksamhetschef har du ansvar för den personal, de lokaler, den utrustning och den budget som av berörd funktionschef pekats ut  - med egna befogenheter enligt sjukhusets delegeringsordning.
 
Du ansvarar lokalt för den löpande verksamheten och ska bevaka att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav. Du ska även tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker samt tillse att verksamheten följer och även påverkar lokala, regionala och nationella riktlinjer. Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten.
 
Vidare ska du ansvara för verksamhetens budget och resursernas användning samt ha ett samlat resultatansvar för verksamheten. 

Du ska tillsammans med andra verksamhetschefer upprätthålla effektiva samverkansstrukturer samt säkerställa att vårdgivaren kan uppfylla och utveckla sitt åtagande inom forskning och utbildning (FoU) och även stimulera samverkan och spridning av verksamhetens samlade resultat både internt, till patienter och samhälle i övrigt.

Inom ramen för tilldelat uppdrag ska du tillse att medicinska bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet med god standard och tillgodoser patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.

Du rapporterar till Funktionschef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som extern.
 
Vi söker 
Vi söker dig som är en driven, mogen ledare med lyhördhet för patienternas, medarbetarnas och verksamhetens behov. Du skapar en inspirerande och förtroendeingivande miljö för dina medarbetare genom att ge förutsättningar för professionell utveckling, tillvarata och skapa gemensamt engagemang och att ansvara för verksamhetens resultat och utveckling inom akademisk specialistsjukvård.

Du är engagerad i att säkerställa att den senaste evidensbaserade vården tillämpas och har stort intresse för att förbättra vårdprocesser tillsamman med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i möten med medarbetare och patienter.
 
Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till verksamhetens och även funktionens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer.
 
Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet. Du är en skicklig kommunikatör, förändringsledare och en naturlig auktoritet.
 
Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.
  
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har mycket god akademisk kompetens, företrädesvis är du disputerad, samt har erfarenhet av forskning och utbildning och dess krav och grundförutsättningar. Specialistkompetens inom relevant kunskapsområde och verksamhetens patientgrupper är mycket önskvärt.
 
Vi söker en ledare som har god dokumenterad ledarerfarenhet, skicklig i att leda en verksamhet i ständig utveckling och förändring. Du har god kunskap om ledningssystem, hur beslutsordning och processer inom offentlig sektor bedrivs och fungerar.   
 

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan 

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

 

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.  

 

Välkommen med din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.  

 

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  

2. CV

3. Övriga bilagor

4. Genomförda tester (MAP och Matrigma)  

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret

 

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Verksamhetschef sökes till Barn- och Neuroradiologi inom Funktionen Bild och Funktion

Karolinska Universitetssjukhuset