halsojobb.se

-->

Verksamhetschef medicin till Graviditet och förlossning inom Tema Kvinnohälsa

Ort
Kategorier
Utgår

2020-02-02

Ansök nu

Verksamhetschef medicin till Graviditet och förlossning inom Tema Kvinnohälsa

Vi erbjuder dig, att vara med när Karolinska justerar sin verksamhetsmodell och inför den nya viktiga rollen verksamhetschef medicin inom graviditet och förlossning i vårt nya Tema Kvinnohälsa.

Graviditet och förlossning omfattar all graviditets- och förlossningsvård samt fostermedicinsk vård inom Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna. Verksamheten omfattar normal och högspecialiserad obstetrik och vi har ett Rikssjukvårdsuppdrag inom fosterterapi. Inom flera verksamheter är vi nationellt och internationellt ledande.

Du kommer i nära samarbete med verksamhetschefen för omvårdnad utveckla och driva verksamheten inom graviditet och förlossning, dessutom kommer du att ha möjlighet att vara med och forma det nya Temat som bildas 1 januari 2020. Tillsammans med sektionscheferna säkerställer du och utvecklar patientflödena.

Läs gärna mer på vår hemsida om Graviditet och Förlossning

Om tjänsten

Du ansvarar för den löpande verksamheten och bevakar att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav. Du tillsätter nödvändiga resurser och vidtar åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker. Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Vidare ansvarar du för verksamhetens resultat, budget och resursernas användning samt har du ett helhetsansvar för personal, lokaler och utrustning.

Tillsammans med andra verksamhetschefer inom omvårdnad och medicin upprätthåller du effektiva samverkansstrukturer samt säkerställer att vårdgivaren kan uppfylla sitt Forskning och Utbildning åtagande.

Inom ramen för tilldelat uppdrag tillser du att medicinska bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodoser patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.

Du rapporterar till temachef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som externt.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker

Vi söker dig som har mycket god akademisk kompetens, företrädesvis disputerad, samt har erfarenhet av forskning och utbildning. Du har djup specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi. Vidare söker vi dig som är en erfaren ledare med erfarenhet från klinisk verksamhet och som tidigare varit första linjens chef. Erfarenhet av samledarskap och leda andra i ett samledarskap är meriterande.

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer. Du samarbetar aktivt med andra för att nå gemensamma uppdrag och mål. Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Välkommen med din ansökan!

Tema Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård inom Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna. Verksamheten omfattar såväl normal som högspecialiserad verksamhet inom alla våra vårdområden och med nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. Genom ett omfattande arbete med kvalitetsuppföljning, forskning, undervisning och utveckling strävar vi efter att vara ledande inom både medicin och omvårdnad på nationell och internationell nivå. Vi arbetar i team både på vårdgolvet och i ledningen. Temat har ca 650 medarbetare. 

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 
1. Personligt brev
2. CV
3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)

  • Bevis om specialistkompetens  (i förekommande fall)  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer 

Ansökan 
För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Verksamhetschef medicin till Graviditet och förlossning inom Tema Kvinnohälsa

Karolinska Universitetssjukhuset