halsojobb.se

Äldreförvaltningen, Hemsjukvård joursjukvården

Är du legitimerad sjuksköterska, har chefserfarenhet och intresse av att jobba med utveckling och förändringsarbete? Då kan detta vara ditt nästa uppdrag!

Joursjukvården befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Verksamheten ansvarar för beställda och akuta sjukvårdsinsatser hos kommunala och privata vårdgivare alla dagar 16.00-07.00. Våra medarbetare består av sjuksköterskor, undersköterskor samt administrativ personal. Uppdragen kommer från äldreboenden, hemvård, assistans, LSS-boenden och socialpsykiatrin där majoriteten av insatserna riktar sig mot våra äldre med stort fokus på palliativ vård. Under varje arbetspass finns sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning och samordnar larmärenden till övriga sjuksköterskor och undersköterskor. Vi använder oss mycket av medicintekniska produkter.

Antal medarbetare är i nuläget totalt drygt 50 tillsvidare- och visstidanställda sjuksköterskor, undersköterskor samt administrativ personal.

Ditt uppdrag
Vi erbjuder en tjänst där utveckling och förändring kommer att vara i fokus i arbetet med en samlad HSL-organisation och utmaningen att möta förändringen kring god och nära vård i nära samverkan med Region Uppsala.

Som verksamhetschef har du varierande arbetsuppgifter och är verksamhetens företrädare såväl internt som externt. Du rapporterar direkt till områdeschefen och ingår i ledningsgruppen för avdelningen samt har gemensamma möten med övriga verksamhetschefer i avdelningen där du förväntas bidra aktivt med idéer och erfarenhetsutbyte. Ett nära samarbete med Region Uppsala ingår också i uppdraget.

Du har fullt ledningsansvar för din enhets verksamhet, medarbetare och ekonomi inklusive arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar. Du ansvarar för säkerställande av den dagliga driften med rekrytering och bemanning som en viktig del av arbetsuppgifterna.

Du leder och styr verksamheten resurseffektivt med hög kvalitet mot uppsatta mål. Du arbetar med budget, prognos och ekonomisk uppföljning och ser den självklara kopplingen mellan dessa frågor och den egna verksamhetens utveckling, mål och uppdrag. Du skapar också goda förutsättningar för delaktighet av medarbetarna i ditt arbete med utveckling av verksamheten. Implementering av gemensamma arbetssätt och rutiner är viktiga arbetsuppgifter för att skapa goda förutsättningar för arbetet i våra verksamheter. Du arbetar med kollegor som har stor erfarenhet och kompetens att driva sina frågor och ni har gott stöd av varandra, överordnade chefer samt olika stödfunktioner. Hos oss finns stora möjligheter för lärande och egen utveckling. Att arbeta hos oss ger dig både stolthet och utmaningar!

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering och it. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller har annan högskoleutbildning som är relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har gått en eller flera ledarskapsutbildningar.

Du har god erfarenhet som chef med ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Har du erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvård är detta meriterande liksom erfarenhet av att driva utvecklingsarbete. Vi tror också att det är viktigt att du har erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

Goda IT-kunskaper är en förutsättning för att lyckas i uppdraget, och har du kunskaper om för verksamheten relevanta IT system, t.ex Siebel, Heroma, Hypergene är det en fördel.

Som chef och ledare är du tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt och att förväntningarna är klara för alla parter. Du tar ansvar för ditt uppdrag och ger dig själv och dina medarbetare goda förutsättningar att nå resultat. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med hållbar ekonomi och har lätt för att fatta beslut utifrån tillgänglig information. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du också vara bra på att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera med olika målgrupper, samt att du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Åke Andersen, områdeschef, 018-727 43 52 eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83.

Fackliga företrädare: SACO, Maria Persson, 018-018-727 24 24 Ledarna, Niclas Möller, 076-119 79 21 Vision, Lena Florén, 018-727 24 30 Kommunal Sektion Uppsala, 010-442 88 16 Vårdförbundet, Kristina Lundmark, 018-67 70 47.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till äldreförvaltningen. Vårt mål är att se till att äldreomsorgens tjänster håller en hög kvalitet och att äldre får den vård de behöver. I vårt uppdrag ingår att samhällsplanera och upphandla tjänster. Tillsammans med oss kan du också jobba med förebyggande och öppna insatser, inom hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och på vård- och omsorgsboenden. Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom äldreförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Verksamhetschef Hemsjukvård-joursjukvård (första linjens chef)

Företag Uppsala kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-30

Ansök nu

Dela detta jobb