halsojobb.se

-->

Utbildningsansvarig sjuksköterska till Patientområde Medicinsk Enhet Neonatologi, Huddinge

Ort
Kategorier
Utgår

2020-02-28

Ansök nu

Utbildningsansvarig sjuksköterska till Patientområde Medicinsk Enhet Neonatologi, Huddinge

 

Medicinsk enhet (ME) Neonatologi på Karolinska Universitetssjukhuset är en verksamhet för dig som vågar testa nya arbetssätt.

Vi finns både i Huddinge, Solna och Danderyd. Hos oss får du möjlighet att vara först med det senaste - vare sig det gäller förhållningssättet till patienter och anhöriga, egna innovationer och kreativa idéer eller att vara testpilot för nya arbetssätt och tekniska lösningar. Genom att ständigt utveckla och förbättra vården ser vi till att ännu fler nyfödda barn får ett gott liv.

Vi arbetar med en familjecentrerad utvecklingsstödjande vårdform där omvårdnaden av barnen sker i nära samarbete med föräldrarna. De för tidigt födda och sjuka nyfödda barnen får möjlighet att vara nära sina föräldrar dygnet runt. Detta är en utmaning som kräver att vi ifrågasätter invanda och bekväma vanor och sätter barnet och familjen i främsta rummet.

Vi som jobbar på ME Neonatologi har stora visioner och vet vart vi vill. Vi behöver bli ännu fler för att visionerna ska kunna förverkligas. Därför behöver vi just din kompetens, energi och kreativitet.

Vi söker nu utbildningsansvarig sjuksköterska på 50% till vår verksamhet i Huddinge.

Om tjänsten
I uppdraget som utbildningsansvarig ingår att planera och organisera avdelningens utbildningsinsatser. Bidra med stöd till de som handleder nyanställd personal och tillsammans med omvårdnadscheferna kartlägga vilket utbildningsbehov enhetens medarbetare har.

Du kommer att ha ett nära samarbete med omvårdnadsansvarig samt övriga utbildningsansvariga inom den medicinska enheten där ni tillsammans ansvarar för att ta vara på verksamhetens samlade resurser och få en gemensam struktur vad det gäller utbildningsinsatser som involverar omvårdnadspersonal.

I den kliniska tjänstgöringen arbetar du med akut omhändertagande och omvårdnad av det för tidigt födda och sjuka nyfödda barnet, kvalificerad omvårdnad och användandet av avancerad medicinteknisk apparatur. Du kommer att leda och aktivt delta i omvårdnadsarbetet enligt gällande rutiner och evidensbaserade arbetssätt.

Vi arbetar för en individuell vård med ett professionellt förhållningssätt där familjestödjande arbete är en av grundpelarna.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid 38,25 timmar/veckan.
50% tjänstgöring som utbildningsansvarig sjuksköterska
50% tjänstgöring kliniskt arbete som specialistsjuksköterska på vårdavdelning

Kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård, intensivvård eller annan specialistutbildning som kan prövas likvärdigt.

För uppdraget krävs:

 • Mycket god kunskap inom neonatal omvårdnad av intensivvårdskaraktär
 • Undervisnings- och handledarmeriter
 • Gedigen kunskap i medicinsk teknik

Personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom:

 • organisationsförmåga
 • flexibilitet
 • pedagogisk förmåga
 • kommunikation
 • samarbetsförmåga

Vi förutsätter att du arbetar enligt vår värdegrund: ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.

Varmt välkommen att söka!

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

 1. Personligt brev  
 2. CV
 3. Övriga bilagor ( bilagor bifogas i förekommande fall)  

- Yrkeslegitimation  
- Bevis om specialistkompetens  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och ca160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.

Vi tar emot cirka 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Utbildningsansvarig sjuksköterska till Patientområde Medicinsk Enhet Neonatologi, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset