halsojobb.se

Tjust Behandlingsfamiljer söker Leg. Psykolog till Vimmerby

Ort
Kategorier
Utgår

2020-04-14

Ansök nu

Tjust Behandlingsfamiljer söker Leg. Psykolog till Vimmerby

Tjust Behandlingsfamiljer arbetar med behandling i konsulentstödda familjehem

Tjust Behandlingsfamiljer söker Leg. Psykolog

Vi expanderar och söker fler psykologer till vårt kontor i Vimmerby.

Arbetsbeskrivning

Du bedriver kvalificerat psykoterapeutiskt behandlingsarbete med inriktning

på barn och ungdomspsykologi. Som psykolog ingår du som en del i de team som finns kring de barn och unga som placeras i våra behandlingsfamiljer. Teamen består av barnets familjehem, behandlingssamordnare, psykolog och psykiatriker. I ditt arbete ansvarar du för det terapeutiska behandlingsarbetet med de unga. Du har olika uppgifter men den viktigaste är att bidra med ditt engagemang och psykologiska kunskap i teamen. Andra uppgifter är att genomföra psykologiska bedömningar vid inskrivning samt fortlöpande under behandlingstiden i syfte att följa den unges utveckling. Återkommande uppföljning utifrån standardiserade utvärderingsinstrument innebär kvalitetssäkring. Du ansvarar även för neuropsykologiska utredningar om barnet är i behov av det och att bedriva barn och ungdomspsykoterapier. Vi arbetar utifrån ett relationellt-psykodynamiskt perspektiv och har sedan ett par år är även mentaliseringsteori implementerad i vår verksamhet, tillsammans bildar de en viktig grund i vårt arbete.

Tjänsten omfattar heltid eller enligt överrenskommelse. Vi verkar för hög psykologtäthet och har sju psykologer i verksamheten idag. Dessa träffas kontinuerligt för gemensam utveckling samt i extern handledning med erfaren handledare.

Tjust Behandlingsfamiljer

Tjust Behandlingsfamiljer arbetar med behandling i konsulentstödda familjehem. Vår målgrupp är barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar i ursprungsfamiljen och som enligt SoL eller LVU bedöms att, på grund av föräldrarnas svårigheter eller barnens symtom, behöva komma till ett nytt hem i en ny miljö.

Vi har utarbetat en behandlingsmodell för att hjälpa och behandla barn och ungdomar som har tidiga omsorgsbrister. Våra barn har stora känslomässiga behov och grava anknytningssvårigheter, vilket ofta förorsakat svårigheter med mentaliseringsförmågan.

Vi erbjuder ett kraftigt förstärkt stöd till våra familjehem samt vård och behandling till de familjehemsplacerade barnen och ungdomarna. Barn och ungdomar med stora behov men som ofta inte får del av den vanliga barn- och ungdomspsykiatrin.

Problematiken hos barnet kan vara allt från neuropsykiatriska tillstånd, psykisk ohälsa, skolproblem, fysiskt våld, missbruk, övergrepp eller allvarliga relationsproblem. Våra barn/ungdomar bedöms vara i behov av ett nytt nätverk där ursprungsfamiljen när den förmår och det bedöms gynnsamt för barnet ingår som en bärande del.

Placeringen beror ofta på problematik av mycket tung psykosocial karaktär och de barn/ungdomar vi hjälper har ofta avstannat i sin sociala, emotionella och/eller kognitiva utveckling. Deras första år kan ha varit starkt präglade av rädslor, besvikelser och misslyckanden. Barnen kan då ha upplevt stor utsatthet i att ensamma försöka förstå sina behov och göra dem förstådda.

Tjänsten är knuten till vårt kontor i Vimmerby. Vi är idag sju psykologer och sexton behandlingssamordnare (socionomer, socialpedagoger) samt ca femtiofem familjehem. Vi har drygt sextio barn och ungdomar placerade i våra familjehem. Vi har kontor i Norrköping, Jönköping, Västervik och Vimmerby.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder ett varierat och kreativt arbete med reflektionsutrymme för att kunna fördjupa behandlingar och bedömningar. Du kommer bli del av ett professionellt expansivt sammanhang där barnens och ungdomarnas behov och behandlingskvalitén står i fokus. Vi satsar mycket på personalens vidareutbildning, handledning och arbetsmiljö. Tjust Behandlingsfamiljer är långt framme när det gäller den senaste metod och kunskapsutvecklingen. Därför har vi till exempel satsat på att låta en av våra psykologer forska på halvtid kring effekterna av vårt arbete. En av rubrikerna i forskningen är ”Anknytningsbaserad behandling i familjehemsvård och dess effekter”. Vi har också utbildat alla psykologer och behandlingssamordnare i mentaliseringsbaserad terapi (MBT) samt i Vägledande samspel (ICDP). Vi har enkla och snabba beslutsvägar och försöker hålla ner den administrativa bördan till ett minimum. Vi vill att fokus skall vara på de placerade barnen och stödet till deras familjehem, inte på rutiner och policyer.

Din erfarenhet och kompetens

Vi söker dig med humor, humör, livserfarenhet och ett rymligt hjärta. Det krävs ett genuint intresse och nyfikenhet för att lära känna såväl de unga som behandlingsfamiljerna. Detta ställer höga krav på din samarbetsförmåga, flexibilitet, mod och en förståelse för att vi människor till stor del formas genom möten med andra i vår omgivning och att möjlighet till förändring ligger i dessa möten.

Du har erfarenhet från arbete med barn och ungdomspsykoterapi samt utredning av barn och ungdomar. Vi ser gärna att du har arbetat inom socialtjänsten eller på HVB-hem dvs. att du har erfarenhet från socialtjänstens barn.

Du bör ha erfarenhet från de vanligaste psykologiska testen och bedömningsinstrumenten inom området och vi ser gärna att du är leg psykoterapeut.

Du skall ha B-körkort och behärska modern teknik samt kunna utrycka dig väl, muntligt och i skrift.

Sista svarsdag: Vi arbetar fortlöpande med urval och intervjuer, så ansök så snart som.

 

 

 

 

 

Dela detta jobb

Tjust Behandlingsfamiljer söker Leg. Psykolog till Vimmerby

Tjust Behandlingsfamiljer