halsojobb.se

Studentmedarbetare till avdelningen Barn och unga

Ort
Kategorier
Utgår

2020-11-08

Ansök nu

Studentmedarbetare till avdelningen Barn och unga

Sista ansökningsdatum: 2020-11-08
Referensnummer: 5765

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Dela annonsen via sociala medier:

   

Kontaktperson:

Rebecca Löfstrand, Kontaktperson Studentmedarbetare, 013- 26 32 84, rebecca.lofstrand@linkoping.se

Pia Teivik, Enhetschef Familjerätten, 013-20 77 57, pia.teivik@linkoping.se

Tomas Flygare, Enhetschef Utredning och uppföljning grupp 4, 013-20 87 80, tomas.flygare@linkoping.se

 

Om arbetsplatsen

På Social- och omsorgsförvaltningen gör du en samhällsinsats. Du har ett viktigt uppdrag som ställer krav på professionalitet vilket gör att du får möjlighet att utvecklas yrkesmässigt. 

Avdelningen Barn och unga arbetar med att bedriva verksamhet effektivt, rättssäkert och med hög tillgänglighet. Vi följer systematisk upp arbetet enligt förvaltningens kvalitetsmodell och utvecklar nya arbetssätt för att effektivisera handläggningsprocessen och för att klara kompetensförsörjningen nu och i framtiden. Samverkan sker både internt och externt och vi arbetar med att utveckla verksamheten med digitaliseringens möjligheter.

Vi söker nu två studentmedarbetare till avdelningen Barn och unga, en till enheten Familjerätten och en till enheten Utredning och uppföljning grupp 4. 

Familjerätten arbetar med att handlägga familjerättsliga ärenden enligt gällande lagstiftning. Här arbetar socialsekreterare, handläggare samt enhetschef.

Utredning och uppföljning arbetar med att handlägga inkomna ansökningar och anmälningar samt följa gällande lagstiftning, föreskrifter och styrdokument. Här arbetar LSS-handläggare, socialsekreterare, familjeutredare, SIG-koordinator, specialpedagog, handläggare, enhetssamordnare samt enhetschef.

Vi söker även studentmedarbetare till avdelningarna Vuxna, Äldre samt Stab, se separata annonser.  

Arbetsbeskrivning

Som studentmedarbetare erbjuds du en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt få värdefull arbetslivserfarenhet. Våra arbetsplatser får dessutom ta del av nya perspektiv och ny forskning genom din input. Du får en personlig handledare under tiden som studentmedarbetare och tillsammans upprättar vi en plan som utgår från dina förutsättningar och som inte hindrar dig i dina studier. Som studentmedarbetare får du vara med i det dagliga arbetet inom avdelningen Barn och unga, på enheten familjerätten alternativt enheten utredning och uppföljning.

Kvalifikationer

Linköpings kommun arbetar tillsammans med 13 andra kommuner och flera kommunala bolag i regionen gällande studentmedarbetare. Konceptet är en överenskommelse mellan samtliga kommuner och Linköpings universitet. För att kunna anställas som studentmedarbetare ska du påbörja ditt sista utbildningsår. Nu söker vi dig som påbörjar termin sex på socionomprogrammet i januari 2021.

Du ska ha godkända betyg i socialrätt och förvaltningsrätt samt i utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete. Har du erfarenhet från myndighetsutövning och myndighetsdokumentation är det meriterande.

Du har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer samt lyssnar, kommunicerar och löser svårigheter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du välgrundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka på frågor ur ett etiskt perspektiv. Du har även förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över den personens känslor. Du lyssnar till olika behov och är lyhörd för andras idéer. Du är trygg och har god självinsikt samt förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Januari/februari 2021

Anställningsform: Visstidsanställning, studentmedarbetare 12 månader

Sysselsättningsgrad: 20-25%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 5765

Dela detta jobb

Studentmedarbetare till avdelningen Barn och unga

Linköpings kommun