halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum.

Avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OoF) har ett viktigt och givande uppdrag att ge stöd till människor med olika funktionsvariationer i deras vardag. Avdelningen är en utförarorganisation som ständig förändras för att kunna möta våra brukare/kunders behov.

Nu har vi en pensionsavgång och söker därmed en medarbetare till vår enhet med nuvarande placering på tillsyn/fritidsverksamhet samt på korttidsverksamheten som ligger i södra Visby. Tillsyn/fritidsverksamheten riktar sig till ungdomar från 12-21 år och korttidsverksamheten riktar sig till både ungdomar och vuxna med behov av avlastning.

Arbetsuppgifter

Uppdraget som stödpedagog innebär att du skall vara en resurs för att öka det pedagogiska förhållningssättet som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet. Du förväntas vara drivande och stödja enhetschef i verksamhetens systematiska kvalitetsutvecklingsarbete och i din roll skall du inhämta och sprida ny kunskap kring pedagogiska metoder. 
Som stödpedagog kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor för att ge stöd, service och omvårdnad till de boende. Det är ett ansvarsfullt arbete utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Du är ett stöd för våra brukare genom att vara behjälplig med bland annat:

Du arbetar utifrån ett grundschema med dag, kväll- och dygn med sovande jour samt helgarbete där ca 70-80 procent kommer vara i befintlig verksamhet och resterande läggs på kvalitetsarbete. 
Du har en handledande roll för dina kollegor och tillsammans med enhetschef arbetar du drivande för att kvalitetssäkra verksamheten både i grupp och på individnivå.

Rent konkret är dina arbetsuppgifter bland annat:

• På uppdrag av och tillsammans med enhetschef verka för hög kvalitet i verksamheten. Du har en kvalitetssäkrande funktion i verksamheten gällande det dagliga arbetet.

• Har god överblick och vara ett stöd till kontaktansvariga med att se till våra genomförandeplaner och andra handlingsplaner håller god kvalitet och efterföljs.

• Vägleda kollegor i det pedagogiska arbetet. Med hjälp av vardagsnära handledning stärker du kollegornas förmåga till reflektion och analys i samband med planering, genomförande och uppföljning för att finna olika handlingsalternativ som gynnar den enskildes självbestämmande och välmående.

Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling.

Kvalifikationskrav

För att lyckas i rollen krävs det att du kan arbeta självständigt, har god förmåga att kommunicera och samarbeta. Vi söker dig som har en yrkeshögskoleutbildning som omfattar minst 200 yh-poäng (dvs. två terminers heltidsstudier), där utbildningen har tydlig inriktning mot funktionsvariationsområdet i hela sin omfattning. Eller dig som har en högskoleutbildning motsvarande 60 högskolepoäng (dvs. två terminers heltidsstudier) med pedagogisk inriktning som exempelvis fritidspedagog eller liknande. 
Vi söker dig som har goda kunskaper om olika funktionsvariationer och dess eventuella konsekvenser för individen i vardagen. Goda kunskaper i pedagogiska och evidensbaserade metoder som exempelvis MI, systemiskt arbete och tydliggörandepedagogik. Du har även kunskaper i Officepaketet och lagstiftning inom området HSL, SOL, LSS och sekretesslagstiftning samt kunskaper om olika samhällsinsatsers ansvarsförhållanden.

Vi söker dig som har kännedom om barnkonventionen och barnets bästa som genomsyrar allt arbete.

Vi söker dig med god självkänsla, som är trygg i dig själv och har en god självinsikt. Du har en analytisk och pedagogisk förmåga som du kan dela med dig av genom handledning till arbetskollegor. Som person har du ett starkt engagemang och ett genuint intresse för individens utveckling samt verksamhetens kvalitetsarbete.

Du är även öppen för förändringar i såväl din arbetsdag som med dina arbetstider. Du behöver vara flexibel då arbetet sker i fler verksamheter inom våra enheter.

Meriterande är erfarenhet av att arbeta med individer med funktionsvariation och/eller erfarenhet av pedagogiskt eller liknande arbete.
Du delar vår värdegrund delaktighet, förtroende och omtanke.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Logga

Stödpedagog

Företag Region Gotland
Ort
Utgår

2019-09-22

Ansök nu

Dela detta jobb