halsojobb.se

Specialistsjuksköterska till neonatal intensivvård i Solna

Ort
Utgår

2021-03-21

Ansök nu

Specialistsjuksköterska till neonatal intensivvård i Solna

Medicinsk Enhet Neonatologi på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna söker dig som är nyfiken på att prova något nytt. ME Neonatologi är en stor verksamhet med omkring 430 medarbetare på våra tre enheter Solna, Huddinge och Danderyd.

Nu söker vi dig, som är specialistsjuksköterska eller dig med minst två års erfarenhet som sjuksköterska gärna med erfarenhet från intensivvård eller barnsjukvård till vår enhet i Solna där vi idag har ca 40% specialister, vi vill nu utöka och bli fler!

Om tjänsten

Hos oss arbetar du i en avancerad och högspecialiserad vårdmiljö kring det för tidigt födda och sjuka nyfödda barnet. Här får du även möta barn med kirurgiska behov. Arbetsuppgifterna består av akut omhändertagande och kvalificerad omvårdnad av barnen.

Vi arbetar i tvärprofessionella team, du kommer att leda och aktivt delta i omvårdnadsarbetet enligt gällande rutiner på ett evidensbaserat arbetssätt. Du kommer att få en individuell inskolning som är baserad på dina tidigare erfarenheter. Inskolningen planeras tillsammans med våra utbildningsansvariga specialistsjuksköterskor och består av både teoretisk utbildning och klinisk handledning.

På Karolinska Universitetssjukhuset finns goda möjligheter till utveckling inom yrkesrollen. Som exempel startar KI hösten 2021 en fristående kurs "Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård" 15 hp, den riktar sig till specialistsjuksköterskor. Vi använder oss av kompetensstegen där samtliga sjuksköterskor på ett tydligt sätt placeras in på ett steg, detta görs tillsammans med närmaste chef i samband med medarbetarsamtalet och kommer sedan ligga till grund för den individuella löneutvecklingen.  Arbetstidsmodell: AB med kvarstannade bonus och ATK tid, individuell schemaläggning,

Möjlighet finns till rotation mot annan verksamhet.

Vi söker

Som person ser vi att du är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Vidare ser vi att du är lugn och kontrollerad under stress och i pressade situationer samt har en förmåga att fokusera på rätt saker. Vi ser även att du är organiserad och strukturerad i ditt arbete och att du vågar be om hjälp när du behöver det. Slutligen är du en kollega som bidrar med en god stämning och som trivs med att samarbeta över professionsgränserna.

Vår verksamhet

Forskning och utbildning på Karolinska Universitetssjukhuset sker i nära samarbete med Karolinska Institutet. Att utbilda och möjliggöra lärande utgör en viktig och naturlig del av sjukhusets arbete, här lägger vi grunden för morgondagens personal. Förbättringsarbeten leds av specialistsjuksköterskor och ligger som grund för utveckling av omvårdanden. Vår avdelning har 11 IVA-platser och 5 familjerumsplatser.  Vi vårdar det extremt underburna och sjuka nyfödda barnet som behöver intensivvård fram till att barnet kan bo på familjerum med sina föräldrar innan hemgång. Vi arbetar enligt NIDCAP/Fine som är en familjecentrerad utvecklingsstödjande vårdfilosofi där omvårdnaden av de för tidigt födda och sjuka nyfödda barnen sker så skonsamt som möjligt tillsammans med föräldrarna. Verksamheten har även en transportorganisation med rikstäckande uppdrag Neo-PETS som bemannas av läkare och sjuksköterskor från vår egen verksamhet.

Vi som jobbar med sjuka nyfödda barn har stora visioner och vet vart vi vill. Därför behöver vi just din kompetens, energi och kreativitet.

Lyssna gärna på "Neopodden" - för att ta del av vår verksamhet.

Din ansökan bör innehålla CV och personligt brev.

Välkommen med din ansökan! 

Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och ca160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet. Vi tar emot ca 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontakt

Ann-Sofi Tirud 
Omvårdnadschef
contacticon phone 070-002 13 58
contacticon mobile ann-sofi.tirud@sll.se

Carina Branvik Ingelsson 
Omvårdnadschef
contacticon phone 08-517 719 25
contacticon mobile carina.branvik-ingelsson@sll.se

Agnetha Ahnvall 
Omvårdnadschef
contacticon phone 070-0021002
contacticon mobile agnetha.ahnvall@sll.se

Dela detta jobb

Specialistsjuksköterska till neonatal intensivvård i Solna

Karolinska Universitetssjukhuset