halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Psykiatriska kliniken på Gotland, som ingår i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, är belägen i Visby men har hela öns invånare i sitt upptagningsområde. Upptagningsområdet är alltså, både till ytan och till invånarantalet, relativt litet men samtidigt medför ö-läget att kliniken måste kunna erbjuda en bredd vad gäller såväl kompetens som utbud. Kliniken tillhandahåller psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, medicinsk beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatrisk vård och har sammantaget omkring 120 medarbetare.

Kliniken tillhandahåller psykiatrisk heldygnsvård för både barn och vuxna, vuxenpsykiatrisk öppenvård, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, medicinsk beroendevård samt en psykiatrisk jourmottagning som är tillgänglig dygnet runt. Öppenvården, som vi nu söker specialistläkare till, är organiserad i två allmänpsykiatriska team. Som komplement finns ätstörnings- och DBT-team i samarbete med BUP samt ett mobilt omvårdnadsteam för patienter som har ett större vårdbehov och lägre funktionsnivå, särskilt i övergång från sluten- till öppenvård.

Kliniken har som ambition att på sikt driva verksamhet utan hyrpersonal. Med en stabil personalgrupp har vi bättre möjligheter att ge våra patienter kontinuitet i vården och därtill ser vi att klinikens utvecklingsarbete liksom personalens arbetsmiljö främjas av trogna medarbetare.
Vi är just nu i en fas där vi inför standardiserade vårdförlopp utifrån bästa möjliga kunskapsstöd och är stolta över att vi bland annat infört självvald inläggning som möjlighet för vissa patienter, en integrerad missbruks- och beroendevård och en ambition att konsekvent ge personcentrerad vård i dialog med de personer som behöver vården. Vi vill ständigt både utvecklas och ge stabilitet och kontinuitet – och vi ser väldigt gärna att du som specialistläkare kommer till vår mycket erfarna läkargrupp och till psykiatrin som helhet!

Arbetsuppgifter

Som specialistläkare i den vuxenpsykiatriska öppenvården kommer du, tillsammans med kollegor, att verka i tvärprofessionella team utifrån ett brett psykiatriskt perspektiv. Vi söker därför dig som har intresse för att arbeta med såväl affektiva som neuropsykiatriska tillstånd och beroendeproblematik. I arbetsuppgifterna ingår bedömning, diagnostik och behandling av psykiatriska tillstånd. I rollen som specialistläkare kommer du också att kunna bidra med till exempel klinisk handledning av mindre erfarna kollegor. Du kommer också att få vara med och ta ansvar för verksamhetsutvecklingen på kliniken.

Som specialistläkare på kliniken ingår bakjoursuppdrag på vår jourmottagning, beredskap i hemmet med 30 minuters inställelsetid. I bakjoursuppdraget kan du komma att möta barn och unga, detta då vår BUP-mottagning inte har någon egen jourlinje.

Kvalifikationskrav

Vi vill att du är specialistläkare i psykiatri med bakjourskompetens. Då klinikens uppdrag även innefattar medicinsk behandling av beroendetillstånd är kunskap om och intresse av läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende meriterande.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Arbetet kräver att du är kommunikativ och duktig på att uttrycka dig i såväl tal som skrift, har lätt för att samarbeta och har ett professionellt förhållningssätt. Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt och strukturerat.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Anställning

Placering
Verksamhetsområde Psykiatri, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Omfattning
Heltid

Tillträde/varaktighet
Tillträde enligt överenskommelse

Kontakt
Thomas Lindberg
Tf läkarchef/enhetschef
0498-268468
Jaroslaw Kornowski
överläkare
073 765 81 96

Ansökan

Referensnummer
A908011

Sök senast
2019-11-17

Övrigt
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Logga

Specialistläkare vuxenpsykiatri

Företag Region Gotland
Ort
Utgår

2019-11-17

Ansök nu

Dela detta jobb