halsojobb.se

-->
Karolinska Universitetssjukhuset, Thiva och thoraxoperation söker efter två nya kollegor, specialistläkare i kombination med specialkomponerat utbildningsprogram!

Om oss
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI), Thoraxanestesi- och Intensivvård, bedriver öppen och minimalinvasiv hjärtkirurgi, inläggning av vänsterkammarassister på hjärtsviktspatienter, avancerad lungkirurgi med fokus på videoassisterad thoraxkirurgi samt percutana kateterburna ingrepp.

Vi vårdar postoperativa hjärtopererade patienter, patienter med svår svikt samt hjärtstoppspatienter. Vi har också en ökande ECMO-verksamhet, utvärderar och behandlar sviktpatienter och har en framgångsrik postoperativ vård på hjärtuppvaket (HUA) med goda resultat och låg komplikationsfrekvens.

Thorax ökar nu produktionstakten på både operation med hjärt- och lungoperationer och THIVA med ECMO. Efter årsskiftet startar också ECPR med prehospital omstyrning av refraktära hjärtstopp till Karolinska Solna. 

Vi erbjuder
Två tjänster i kombination med vidareutbildning och tilldelad handledare/mentor för specialistläkare i Anestesi- och Intensivvård. Tjänsterna har en varaktighet om 9-12 månader och är på heltid med start under januari 2021 eller efter överenskommelse.

Om tjänsten
Tjänstgöringen innehåller en tre veckors introduktion till arbetet på thoraxoperation och thoraxintensiven. Därefter fördelar sig tiden mellan operation, thoraxintensiven, jourtjänstgöring och ledigheter. Deltagaren kommer att tilldelas mentor/handledare. 

Vi önskar att specialistläkaren deltar i thoraxkursen v10 eller v36 för få en så god kunskapsbas som möjligt. Egen inläsning efter rekommenderad litteraturlista önskas innan start.

Målsättningen är att specialistläkaren ska kunna hantera enklare hjärtfall med stöd av kollegiet mot slutet av sin placering. Kontinuerlig handledning i hjärteko kommer att erbjudas. I övrigt fördelas fallen efter verksamhetsbehov och specialistläkaren kommer också få god praktik i enlunge-ventilation och att hantera dubbellumentuber. På thoraxintensiven fördelas fallen efter kompentens och resurstillgång och målet med tjänsten/placeringen är att specialistläkaren tillägnat sig kunskap av mer avancerade fall såsom ECMO- och avancerad hjärtsvikt.

Under tjänstgöringen kommer innehavaren erhålla kunskaper inom: 
- Anestesi vid öppen hjärtkirurgi
- Transthorakalt och transesofagealt EKO
- Enlungeventilation och handhavande av dubbellumentuber
- Anestesi vid katerburna och hybridingrepp
- Teamträning med C-ALS och E-CPR
- ECMO och LVAD
- Avancerad hjärtsviktsmonitorering och -behandling

Vi söker
Dig som vill uppnå en större förståelse och kompetens inom thoraxanestesi och intensivvård. Du har redan idag en utvecklad grundkompetens och är trygg i dig själv. Du finner dig i en föränderlig vardag och förmår att anpassa dig till vad omgivningen kräver. Även när tempot går upp reflekterar du kring och strukturerar ditt arbete med bibehållet lugn. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och har förmåga att bibehålla ett gott humör vid press och motgångar.

Vidare arbetar du enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vi ser det som en självklarhet att du samarbetar för att nå gemensamma mål, hjälper kollegor och är prestigelös nog att rycka in där det behövs.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistbevis i Anestesi- och Intensivvård.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

THIVA och horaxoperation ingår i Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI), som är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård och intensivvård för vuxna. PMI ansvarar också för tryckkammare (HBO), sterilteknisk enhet och högspecialiserad smärtvård.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Specialistläkare till nytt Fellowship-program i Thoraxanestesi och -intensivvård

Ort
Kategorier
Utgår

2020-12-02

Ansök nu

Dela detta jobb