halsojobb.se

-->

Specialistläkare till Klinisk kemi

Ort
Kategorier
Utgår

2020-03-03

Ansök nu

Specialistläkare till Klinisk kemi

 

Vi erbjuder
Arbete som specialistläkare i en högvolymsverksamhet med produktion dygnet runt. Arbetsmiljön är god med ergonomiska möbler, bra belysning och skärpta kollegor. Möjlighet till såväl flextid som beredskapstjänstgöring finns.

Funktionsområdet Klinisk kemi och KUL24Sju inom Karolinska Universitetslaboratoriet omfattar laboratorierna vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna respektive Huddinge samt vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus.

Läkare, kemister och ingenjörer arbetar tillsammans i sektioner, där varje sektion ansvarar för sin del av ämnesområdet inom hela klinikens utbredning.

All sektionspersonal har sin basplacering vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge eller Solna. Det dagliga arbetet bedrivs ofta i samarbete med FoUU-verksamheten inom berörda institutioner vid Karolinska Institutet. Vi söker nu en specialistläkare till sektion hematologi.

Om tjänsten
Som specialistläkare hos oss upprätthåller du det medicinska ansvaret för en specificerad del av analysutbudet över hela funktionsenhetens geografiska utbredningsområde.

I uppdraget ingår att kunna tillhandahålla kunskapsstöd om analysernas diagnostiska prestanda och användning, att utveckla och driftsätta nya metoder i samråd med tekniskt metodansvariga ansvarig samt att ge medicinska utlåtanden/bedömningar för enskilda analyser eller analyspaket.

Undervisning är en viktig del av tjänsten och du förväntas aktivt delta i olika undervisningsformer, från katedrala föreläsningar till handledning av enskilda ST-läkare.

Vi söker
Dig som är specialistläkare i klinisk kemi och har en god överblick över hela analysutbudet vid ett stort sjukhuslaboratorium. Vidare vill vi att du har ett särskilt intresse för diagnostiska molekylärbiologiska analyser gärna i koppling till fenotyppresentation på proteinnivå. Vi söker dig som både kan arbeta självständigt och i grupp i flera olika konstellationer, god samarbetsförmåga är utomordentligt viktigt. Du måste kunna arbeta mot långsiktiga mål och samtidigt ha en beredskap för att lösa akuta problem.

Kvalifikationer
KRAV: Legitimerad läkare med specialistbevis i Klinisk kemi från Socialstyrelsen.

Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. God stilistisk förmåga. Goda kunskaper om statistiska läges- och spridningsmått. Erfarenhet av arbete i laboratoriedatasystemen FlexLab/Kemi 4.7.2 och Lifecare. God datorvana, i synnerhet erfarenhet av Excel och Word och i viss mån R.

MERITERANDE: Erfarenhet av forskning och utvecklingsarbete är starkt meriterande. Vi ser helst att du är registrerad doktorand vid medicinsk fakultet.

 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Specialistläkare till Klinisk kemi

Karolinska Universitetssjukhuset