halsojobb.se

-->
 

Vi erbjuder
Barnakutmottagningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus/ Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är en av Sveriges största och med årligen cirka 50 000 barnpatienter som söker med alla typer av sjukdomar och skador. Uppdraget kring omhändertagandet av traumapatienter sker i samverkan med barnkirurger samt Traumacentrum Karolinska och är unikt inom Region Stockholm.

Sedan flera år har verksamheten ett akutläkarbaserat system med egna specialister och har därigenom bidragit till uppbyggnaden av kompetensområdet och en svensk förening för pediatrisk akutsjukvård.

Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag för både grundutbildningen på läkarprogrammet, vidareutbildning för sjuksköterskor samt ST läkare i pediatrik, akutsjukvård och allmänmedicin, egen kursverksamhet inom POCUS och ett teambaserat arbetssätt.

Om tjänsten
Du kommer att på verka på barnakutmottagningen som ledningsläkare, kliniker och handledare samt ha ett uttalat ansvarområde utifrån verksamhetens behov. Uppdraget innefattar även konsultationer till ALBs mobila hemsjukvård.

I arbetstiden ingår administrativ tid till minst 20%.

Vi söker
Dig som är specialist i pediatrik med bred klinisk erfarenhet av pediatrisk akutsjukvård, gärna med erfarenheter från annat land, POCUS samt sedering.

Du har god förmåga att i vardagen sköta ett högt patientflöde genom medicinska och logistiska prioriteringar. Du är mycket intresserad av undervisning och handleder fortlöpande på ett konstruktivt sätt i det kliniska arbetet. Vidare har du god förmåga att i grupp arbeta under hög belastning och ett intresse för forskning och utvecklingsarbete. 

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistkompetens i Barn-och Ungdomsmedicin med bred klinisk erfarenhet av pediatrisk akutsjukvård, POCUS och sedering.

Meriterande: Dokumenterat intresse för pediatrisk akutsjukvård samt intresse/erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Specialistläkare till Barnakuten i Solna

Ort
Utgår

2020-12-02

Ansök nu

Dela detta jobb